null

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fot. R. Motyl
fot. R. Motyl

Już 20 stycznia rusza pierwszy w Warszawie budżet partycypacyjny, czyli taki, w którym sami mieszkańcy decydują, na co wydać kwoty wydzielone z budżetów 18 dzielnic. Z budżetu każdej z dzielnic Warszawy została wydzielona kwota od 0,5 do ponad 1%. W sumie do podziału jest przeszło 25 mln złotych.

– Budżet obywatelski w dzielnicach jest początkiem zmiany myślenia, którego będą uczyli się wszyscy. Taka procedura daje nam większą szansę na aktywizację mieszkańców i włączenie ich do procesu planowania rozwoju miasta tak, aby zaspokajał realne potrzeby mieszkańców – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Budżet partycypacyjny to trudny proces współdecydowania o mieście, po raz pierwszy przeprowadzany w Warszawie w tej skali. 20 stycznia ruszy etap zgłaszania projektów. Będzie mógł złożyć je każdy warszawiak na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie, stronach internetowych Urzędów Dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic. Trzeba będzie opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne będzie dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób popierających propozycję projektu.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty mieszczące się w zadaniach dzielnic oraz takie, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy. Jeżeli dana dzielnica dopuści taką możliwość, akceptowane będą propozycje projektów zadań dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela terenu.

Najpóźniej od 25 maja do 9 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy.

Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

Już pod koniec tego tygodnia rusza kampania informacyjna budżetu partycypacyjnego, dzięki której mieszkańcy dowiedzą się jak można się włączyć w proces decydowania o Warszawie. Kampania będzie dwustopniowa, realizowana przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz przez same dzielnice. Zostaną wykorzystane kanały będące w dyspozycji miasta, w tym m.in. komunikacja miejska, specjalna strona dedykowana budżetowi, citylighty na przystankach, spotkania z mieszkańcami.

13 stycznia odbyło się śniadanie prasowe dla dziennikarzy poświęcone budżetowi partycypacyjnemu – pierwszemu w stolicy procesowi włączania mieszkańców we współdecydowanie o mieście na tak dużą skalę.