null

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. zmian w uchwale regulującej budżet obywatelski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

We wrześniu br. zbieraliśmy Wasze opinie i uwagi nt. zmiany zasad budżetu obywatelskiego.  Konsultacje społeczne trwały od 7 do 27 września. Pytaliśmy m.in. o definicje poziomów oraz o harmonogram przebiegu edycji.

Rozmawialiśmy z Wami na żywo i online w trakcie spotkania i dwóch punktów konsultacyjnych. Głos w sprawie planowanych zmian można było zabrać także mailowo. Łącznie wpłynęło prawie 380 uwag.  

W trakcie konsultacji społecznych okazało się, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym m.in. w zakresie budżetu obywatelskiego. Proponowane zmiany, jeżeli zostaną uchwalone, znacznie wpłyną na kształt budżetów obywatelskich w Polsce, a termin ich wprowadzenia może dotyczyć najbliższych edycji budżetu obywatelskiego. Dlatego zdecydowaliśmy się wstrzymać prace nad zmianą uchwały i poczekać na rozstrzygnięcia w zakresie zmian ustawy o samorządzie gminnym. Uznaliśmy, że wprowadzenie konsultowanych zmian w uchwale a następnie tych wynikających z nowelizacji ustawy, może wywołać niezrozumienie mieszkańców i szum informacyjny. 

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego rozpocznie się 1 grudnia 2021 r. i będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

Jednak wszystkie zgłoszone postulaty i uwagi  zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zachowamy i przeanalizujemy w momencie, w którym wznowimy prace nad zmianą uchwały.  

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z przebiegu konsultacji na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/jaki_budzet_obywatelski