null

Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 31 stycznia organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje działań w ramach otwartego konkursu „Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym”.

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego wśród seniorów 65+ i wsparcie tej grupy wiekowej.

Realizacja zadania będzie polegała m.in. na:
- organizacji spotkań informacyjnych lub warsztatów na temat budżetu partycypacyjnego,
- zachęcaniu do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami,
- wyjaśnieniu sposobu głosowania i zachęcaniu do wzięcia udziału w głosowaniu,
oraz wsparciu seniorów w uczestnictwie w budżecie partycypacyjnym na etapie głosowania na projekty.

Zadania mogą być realizowane od 15 maja do 30 czerwca 2017 roku.

Maksymalna wartość dotacji to 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/aktywny-seniorii-otwarty oraz https://www.witkac.pl/#/Contest/View/1409

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Komunikacji Społecznej, który może udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych:
- Magdalena Stefańska, (22) 44 33 471, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem sytemu elektronicznego: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/1409