Warszawa wielu wyznań

Świątynia buddyjska w Jaktorowie pod Warszawą
Świątynia buddyjska w Jaktorowie pod Warszawą

Publikacja „Warszawa wielu wyznań” zawiera podstawowe informacje o religiach i wyznaniach mieszkańców Warszawy. Celem informatora jest zwrócenie uwagi na wielowyznaniowość warszawiaków oraz zainteresowanie przedstawicielami różnych tradycji religijnych.

Publikacja składa się z trzech części:

I część 

Zawiera informacje oparte na autodeklaracjach największych organizacji religijnych działających w Warszawie. Znajdują się w niej:

  • informacje o danej religii i wyznaniu,
  • praktyczne informacje dotyczące zwyczajów, diety, świąt, uwarunkowań kulturowych,
  • kontakty do instytucji wyznaniowych.

II część 

Znajduje się w niej artykuł dotyczący znaczenia różnorodności dla współczesnego miasta i wartości wynikających z realizacji działań w obszarze integracji międzykulturowej – podstawowe definicje oraz strategie. 

III część

Zawiera listę organizacji wyznaniowych w Warszawie opracowaną na podstawie Rejestru Kościołów i innych organizacji religijnych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomysłodawcą informatora jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy, która realizuje to działanie w ramach programu wykonawczego „Wspólnota” strategii #WARSZAWA2030. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa.