Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Położenie Ul.Podwale leży na Starym Mieście, biegnie od ul. Senatorskiej do Nowomiejskiej. Nieco historii Jako droga ciągnęła się wzdłuż murów obronnych Starej Warszawy, stąd dawne nazwy: Na wale, Podwalska, Zawale, Przywale lub Wał. Miejsce obecnej ulicy zajmowała fosa. W XVI w. na południową stronę Podwala wychodziły ogrody i grunty mieszczańskie położone przy Miodowej. W XVII w. na gruntach tych wznieśli dwory magnaci: Leon Sapieha, Stanisław Lubomirski, Szyszkowscy oraz rezydenci...

 • Artykuł

  Położenie Ulica leży na Powiślu i biegnie od ul. Koźmińskiej do ul.Rozbrat. Pochodzenie nazwy Nazwa ulicy pochodzi od położonych przy niej w końcu XIXw. dwóch fabryk. Polna droga była tu jeszcze przed powstaniem styczniowym, jednak wytyczenie ulicy miało miejsce dopiero w końcu XIXw. wraz z planami rozwoju spółki "Andrzej Zamoyski et Comp", która miała monopol na zorganizowanie komunikacji parowej na Wiśle. Właściciele planowali wybudować na Solcu osiedle dla zatrudnionych w spólce...

 • Artykuł

  Położenie Jest to ślepa uliczka biegnąca na wschód od ul. Koszykowej. Nieco historii Dzieje alei Przyjaciół nie były tak burzliwe jak sąsiedniej, także ślepej, ul.św.Teresy. W tym przypadku nazwę wymyślili sami mieszkańcy, którzy w latach 30. wznosili tu domy w dobrej komitywie i z szacunkiem dla istniejącej nieopodal urokliwej alei Róż. źródło: "Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw" - Jarosław Osowski i Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki"

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Przechodniej do ul. Zimnej. Pochodzenie nazwy Nazwa ulicy to ślad dawnej ptaszarni, która istniała koło Pałacu Lubomirskich przy placu Żelaznej Bramy. Warszawa i jej ulice - Osowski

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Nowowiejskiej na południe, w kierunku Trasy Łazienkowskiej. Ulica jest ślepa, nie łączy się z Trasą Łazienkowską. Pochodzenie nazwy W Polsce rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest też przełożonym pracowników uczelni i studentów. Wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów lub senat uczelni, spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rektorowi przysługuje tytuł Jego Magnificencja. Ma...

 • Artykuł

  Położenie Park położony jest u podnóża skarpy wiślanej, pomiędzy ulicami: Górnośląską, Rozbrat i al. 3-go Maja. Zachodnią granicą parku jest strome zbocze skarpy. Wschodnią granicą Wisłostrada. Pochodzenie nazwy Edward Rydz-Śmigły (1886-1941) Marszałek Polski, bliski współpracownik J.Piłsudskiego. Absolwent ASP w Krakowie. Od 1912 członek Związku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej zastępca dowódcy I Brygady Legionów Polskich, a od lipca 1917 Komendant Główny Polskiej Organizacji...

 • Artykuł

  Położenie Ta niewielka uliczka łączy ul. Jasną z ul. Marszałowską. Pochodzenie nazwy Ulica została wytyczona i nazwana około 1770r. Jej nazwa prawdopodobnie pochodzi od drapieżnego ssaka lądowego - rysia. Zwierzę to jest jednym z największych drapieżników występujących w Europie. W Polsce jest objęte ścisłą ochroną. Od 1994r. rysie są sukcesywnie wypuszczane do Puszczy Kampinoskiej. Jest to przykład udanej reintrodukcji gatunku, który przestał występować na tym terenie.

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie po zboczu skarpy, łączy ulicę Zakroczymską z Wybrzeżem Gdańskim. Pochodzenie nazwy Roman Sanguszko (1800-1881) Działacz polityczny i społeczny. Uczestnik powstania listopadowego; wzięty do niewoli pod Łysobykami, zesłany na Syberię, a potem przymusowo wcielony do wojska rosyjskiego na Kaukazie. powrócił do kraju w 1845 i założył wzorcowe gospodarstwo rolne w Sławucie na Wołyniu (hodowla koni arabskich). Posiadał bogaty zbiór książek i obrazów. źródło: „Słownik...

 • Artykuł

  Położenie Ulica łączy Wałową z Franciszkańską. Na odcinku od Franciszkańskiej do Bonifraterskiej jest ulicą jednokierunkową. Pochodzenie nazwy Nazwa ulicy pochodzi od Koszar Sapieżyńskich, które w XIXw. znajdowały się w pałacu przy ul. Zakroczymskiej. Były one siedzibą słynnego w powstaniu listopadowym Pułku Pieszego Czwartaków.

 • Artykuł

  Położenie Rynek leży u zbiegu ulic: Solec i Wioślarskiej. Jest to niewielki placyk przy kościele pod wezwaniem św. Trójcy, z mieszczącym się tam Muzeum Diecezjalnym. Nieco historii Już w XIIw. w tym rejonie były przystanie, magazyny i składy przybrzeżne soli spławianej Wisłą. Około 1653r. zbudowano tu królewskie magazyny soli, które w czasie powodzi w 1593r. uległy zniszczeniu. W 1693 przy ul. Solec postawiono z fundacji Marii Kazimiery drewniany kościół i klasztor dla zakonu trynitarzy. W...