Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Położenie Ulica leży na Powiślu, biegnie od ul. Wioślarskiej (fragment Wisłostrady) do ul. Czerniakowskiej (u zbiegu z ul. Okrąg). Pochodzenie nazwy Ulica istniała już przed drugą wojną światową. Jej nazwa pochodzi od rezydencji królewskiej w Wilanowie. Zabudowana jest tylko północna strona pierzei ulicy. Po drugiej wojnie światowej nazywała się ul. Gwardzistów.

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od Alei Ujazdowskich do ul. Koszykowej. Nieco historii Dawna droga narolna biegnąca środkiem pól należących od 1408 do wójtów warszawskich. Od końca XV w. urząd wójta sprawowali Wilkowie, od których role otrzymały nazwę Wilcze lub na Wilczem. Ok. 1765 właściciel Wilczego marszałek Franciszek Bieliński zaczął parcelację tutejszych gruntów na działki, zmieniając drogę w ulicę. Ulicę wymierzył geometra Maciej Deutsch. Nazywano ją najpierw Kałęczyńską, gdyż Wilcze leżało...

 • Artykuł

  Położenie Ulica leży na Powiślu i jest fragmentem Wisłostrady (Wisłostrada to trasa szybkiego ruchu, prowadząca z południa na północ Warszawy, nad brzegiem Wisły). Biegnie od ul. Wilanowskiej do al. 3 Maja (mostu Ks. Józefa Poniatowskiego). Pochodzenie nazwy Ulica powstała już przed drugą wojną światową. Jej nazwa pochodzi od przystani wioślarskiej, która była w pobliżu mostu Ks. J. Poniatowskiego.

 • Artykuł

  Położenie Ulica położona jest na Starym Mieście, u podnóża Skarpy Staromiejskiej. Prowadzi od Wybrzeża Gdańskiego do ul. Bugaj. Jest przedłużeniem szlaku pieszego biegnącego z Rynku Starego Miasta, przez Kamienne Schodki, w kierunku Wisły. Pochodzenie nazwy Najprawdopodobniej nazwa pochodzi od grobli, która ułatwiała mieszkańcom Starego Miasta czerpanie wody z rzeki do celów gospodarczych (do mycia, prania).

 • Artykuł

  Położenie Ulica Wójtowska leży na Nowym Mieście. Biegnie od ul. Rybaki skarpą wiślaną do ul. Fondamińskiego. Nieco historii Wytyczona w XIV/XVw. na gruncie stanowiącym uposażenie wójta Nowej Warszawy. Łączyła ul. Przyrynek z Zakroczymską, wyznaczając zarazem północną granicę zabudowy. Środkiem ulicy płynął strumień zw. Nalewką, po stronie północnej znajdowały się podmokłe nieużytki, wyrobiska gliny oraz grunty uprawne. Jeszcze w drugiej połowie XVII wieku drewniane domostwa stały tylko po...

 • Artykuł

  Położenie Plac znajduje się na Powiślu, koło szpitala soleckiego. Na placu łączą się ulice: Czerwonego Krzyża, Solec, Dobra i Jaracza. Pochodzenie nazwy Zofia Wóycicka, ur. 26.07.1900r. w Warszawie, zm. w 1990r. w Warszawie. Zasłużona działaczka Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, długoletni prezes oddziału Powiśle. Ukończyła gimnazjum Popielewskiej i Ruszkowskiej, gdzie zorganizował teatr szkolny. Studiowała nauki polityczne na WWP oraz uczyła się aktorstwa u A. Różyckiego. W latach 1945-60...

 • Artykuł

  Położenie Aleja łączy Plac Na Rozdrożu z placem Zbawiciela. Pochodzenie nazwy Nazwa nadana została po drugiej wojnie światowej i jest (być może nieświadomym) nawiązaniem do wyzwolenia Polski spod ucisku zaborców, przez oddziały J. Piłsudskiego w 1918r. Przed drugą wojną światową ta ulica nosiła nazwę 6 sierpnia 1918r., czyli upamiętniała wymarsz w bój Pierwszej Kadrowej, prowadzący do wyzwolenia Polski. Nieco historii Jest to początkowy odcinek drogi przeprowadzonej w latach 1767/1768 wg...

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Solec (Wisłostrada) na zachód do ul. Czerniakowskiej. Pochodzenie nazwy Nazwa ulicy wynika z położenia - znajduje się za ul. Górną, czyli obecną Górnośląską. W miejscu Zagórnej były wielkie składy drewna spławianego Wisłą. Tutaj była tzw. binduga, czyli pochylnia służąca do wtaczania drewnianych okrąglaków. W pobliżu mieli swoje magazyny i warsztaty mistrzowie ciesiołki budowlanej m. in. sławni Niemcy: Daab i Martens, którzy współpracowali z wybitnymi, polskimi...

 • Artykuł

  Położenie Ulica leży na Muranowie, łączy ul. Nowolipki z ul. Miłą. Pochodzenie nazwy Zamenhof Ludwik (1859-1917) Warszawski lekarz okulista, poliglota, twórca międzynarodowego języka esperanto. W 1887 wydał w Warszawie Lingvo internacia (Język międzynarodowy) pod pseudonimem Dr Esperanto (stąd wziął nazwę nowy język). W 1903 zorganizował I Światowy Kongres Esperantystów w Boulogne-sur-Mer. Pisał nt. problematyki języka sztucznego, tłumaczył na esperanto dzieła W. Szekspira, J. W. Goethego,...

 • Artykuł

  Położenie Plac Zamkowy leży u zbiegu ulic: Krakowskie Przedmieście, Senatorska i Podwale. Wschodnią pierzeję placu stanowi zachodnia elewacja Zamku Królewskiego. Nieco historii Jeszcze przed założeniem miasta rozciągały się tu grunty związane z grodem książęcym i nadawane przez księcia urzędnikom i służbie grodu. Grunty te weszły w obręb fortyfikacji obejmujących gród oraz miasto i zostały otoczone wałem, a następnie murem obronnym. Wjazd do miasta i na teren przyszłego placu stanowiła brama...