Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Położenie Ulica położona jest w dwóch dzielnicach: w Śródmieściu i Woli. Śródmiejska część biegnie od ul. W. Andersa do al. Jana Pawła II i ma numerację po nieparzystej stronie od 1 i 1A do 5/7, a po parzystej stronie od nr 2 do 14. Nieco historii Ongiś płynęła tutaj rzeka Drna, która spiętrzona tworzyła łańcuch stawów; ulica wzięła od nich nazwę. W 1671 stał tu usytuowany wśród stawów pałac prymasa Mikołaja Prażmowskiego. Pierwsze domy mieszkalne pojawiły się ok. 1770, obok nich wiatraki i...

 • Artykuł

  Położenie Jest to staromiejska uliczka biegnąca od Wybrzeża Gdańskiego do ul. Bugaj. W rzeczywistości jest to trakt pieszy, bez możliwości poruszania się pojazdami kołowymi. Do ulicy nie przylegają domy posiadające numerację od strony ulicy. Pochodzenie nazwy Piotr Antoni Steinkeller (1799-1854) Finansista i przemysłowiec pochodzenia niemieckiego, jeden z pionierów uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Do Warszawy przybył z Krakowa w 1826 i rozpoczął ożywioną działalność gospodarczą: objął...

 • Artykuł

  Położenie Ulica położona jest na Sielcach i biegnie od ul. Czerniakowskiej do ul. Podchorążych. Do Śródmieścia należy strona nieparzysta: nr 3/5 do 17, na odcinku ul. Nowosielecka - Podchorążych strona nieparzysta należy do Mokotowa. Pochodzenie nazwy Adolf Suligowski (1849-1932) Prawnik, ekonomista, społecznik. Studiował m.in. w Szkole Głównej w Warszawie. Pod jego kierunkiem opracowana została "Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku". Działał w warszawskich stowarzyszeniach i...

 • Artykuł

  Położenie Położona jest w południowej części Śródmieścia i łączy ulicę Parkową z ul. Belwederską. Pochodzenie nazwy Sulkiewicz Hózman Mirza Aleksander (1867-1916) Pseudonim Michał Czarny. Działacz socjalistyczny. Członek II Proletariatu. W 1902, jako jedyny delegat z kraju, brał udział w zjeździe paryskim, na którym została założona PPS, i został jednym z jej działaczy. W latach 1892-1900, jako pracownik rosyjskiego urzędu celnego w Wierzbowie, organizował przemyt nielegalnych druków. W...

 • Artykuł

  Położenie Ulica położona jest na Powiślu i biegnie 100 m na wschód od ul. Rozbrat. Nieco historii Nazwa ulicy pojawiła sie w dokumentach około 1832 roku. Opisywana jest tam jako niebrukowana droga, pełna nierówności i dołów wypełnonych cuchnącą wodą, pośród niezagospodarowanych placów, po prostu szara. Taką pozostawała do 1914r. kiedy to inwestorzy uznali, że dobrym interesem będzie budowa domów z tanimi mieszkaniami do wynajęcia. W tym czasie na Powiślu było już kilka fabryk i zakładów...

 • Artykuł

  Położenie Ulica łączy ul. Okólnik z ul. Kopernika. Do ulicy należy 150m odcinek traktu pieszego ( na wschód od ul. Okólnik) od muru klasztoru św. Kazimierza (Klasztor szarytek). Pochodzenie nazwy Historycy przypuszczają, że w dziuplach wiekowych drzew dawnego ogrodu Heinricha von Bruhla gnieździły się szczygły i od nich wzięła nazwę ulica. źródło: "Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw" - Jarosław Osowski i Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki" Nieco historii Była to dawna droga w wąwozie...

 • Artykuł

  Położenie Aleja jest szlakiem pieszym, biegnącym od Zamku Ujazdowskiego do Al. Ujazdowskich. Nieco historii Szpital Ujazdowski był pierwotnie lazaretem przy koszarach Gwardii Pieszej Litewskiej (koszarach ujazdowskich) w Zamku Ujazdowskim, który darował miastu Stanisław August. Od 1810 pełnił funkcję szpitala wojskowego. W latach 1818-31 działała przy nim szkoła chirurgiczna. Po powstaniu listopadowym był to rosyjski szpital wojskowy. W 1918 r. został przejęty przez władze polskie. Od 1925r....

 • Artykuł

  Położenie Ulica w samym centrum dzielnicy Śródmieście, biegnie od ul. Brackiej do Górskiego (do pl. Powstańców Warszawy). Nieco historii Stanowiła odcinek jednej z najstarszych dróg na terenie Warszawy przecinający pola Kałęczyna. Grunta należały do księży misjonarzy (rola Świętokrzyska) i do szpitala Św. Ducha. Droga przechodziła przez teren jurydyki Nowoświeckiej założonej przez ten szpital w pierwszej połowie XVI w. W latach 1754-1757 na gruncie zakupionym od szpitala Św. Ducha wybudowano...

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Czerniakowskiej (Wisłostrada) do zejścia się ul. Agrykoli i Myśliwieckiej. Nieco historii Była to dawna droga narolna. Ściśle związana z założeniem Łazienkowskim uregulowana została i obsadzona drzewami ok. 1780. W końcu XVIII w. po stronie południowej ulicy stało pięć domów. Ok. 1818 wzdłuż całej ulicy od strony północnej i wzdłuż części od strony południowej wybudowano obszerne koszary, składające się z licznych drewnianych budynków i przeznaczone dla...

 • Artykuł

  Położenie Most Śląsko - Dąbrowski jest fragmentem al. "Solidarności" i łączy oba brzegi Wisły (od Wybrzeża Gdańskiego do Wybrzeża Helskiego na Pradze Północ). Pochodzenie nazwy Nazwa mostu jest hołdem i wyrazem uznania dla hutników i i górników Zagłębia Śląskiego i Dąbrowskiego w odbudowie Warszawy. Odbudowany na starych, nadmurowanych filarach mostu Kierbedzia. Główną konstrukcję mostu stanowią dwie stalowe blachownice, wykonane z wysokogatunkowej stali. Szerokość mostu wynosi 15m, w...