Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Położenie Ulica leży na Powiślu i biegnie od ul. Łazienkowskiej do ul. Ksiażęcej. Nieco historii Dawna droga stanowiąca odgałęzienie od ważniejszej drogi biegnącej wąwozem, później ul.Książęcej. Nazwa Rozbrat, nadana urzędowo w 1770, pochodzi od tego rozdzielenia się, rozbratania jednej drogi i drugiej. Zabudowana była już w połowie XVIII w. 10 domami usytuowanymi u stóp wysokiego tarasu, a więc po stronie zachodniej, stronę wschodnią zajmowały pola uprawne, ciągnące się ku Czerniakowskiej....

 • Artykuł

  W roku 2010 po rewitalizacji. Położenie Ul. Samborska to mała uliczka usytuowana pomiędzy posesjami przy ul. Przyrynek 14A i 16, biegnąca na wschód w stronę ul. Rajców (kończy się na podwórku budynku Rajców 11). Pochodzenie nazwy Ulica Samborska istnieje już od 1770r. Nazwa pochodzi od rodu Samborskich - warszawskich mieszczan, którzy byli właścicielami okolicznych gruntów. Przed drugą wojną światową też była to ślepa uliczka odchodząca na wschód od ulicy Przyrynek.

 • Artykuł

  Położenie Ulica prowadząca od Miodowej, w kierunku alei "Solidarności" ale nie dochodzi do niej, kończy się na parkingu, przy hipotece. Pochodzenie nazwy Leon Schiller (1887-1954) Wybitny reżyser teatralny, pedagog, organizator badań nad dziejami teatru w Polsce. Działalność teatralną rozpoczął w 1917 w Teatrze Polskim, następnie współpracował z "Redutą". Nawiązując do tradycji W. Bogusławskiego, utworzył w Warszawie teatr jego imienia, uznany za wywrotowy i zamknięty przez władze sanacyjne....

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od alei Armii Ludowej do alei Wyzwolenia. Pochodzenie nazwy Stefania Sempołowska (1870-1944) Pedagog, działaczka społeczna i oświatowa, publicystka. Opiekowała się więźniami politycznymi, zarówno w okresie rządów carskich, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym. Współzałożycielka pierwszej organizacji nauczycielskiej - Związku Nauczycieli Ludowych, później działaczka ZNP. Redagowała czasopisma dla dzieci i młodzieży. Autorka cennej pracy historyczno-przewodnikowej...

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Bartoszewicza do ul. Oboźnej. Nieco historii Istniejąca w połowie XVIII w. na terenie jurydyki Aleksandria, biegła wzdłuż pałacu Gozdzkich (późn. Dynasy) od ówczesnej ul.Aleksandria (ob. Kopernika) i po załamaniu kierowała się do Oboźnej, nie dochodząc do niej i kończąc się ślepo. W 1846 na terenie pałacu Dynasowskiego hr. Seweryn Uruski wybudował targowisko z budowlą targową nazwaną "Domem Gościnnym na Sewerynowie" (arch. F. M. Lanci); był to długi budynek z...

 • Artykuł

  Położenie Ulica prowadzi przez dwie dzielnice, przez Śródmieście i Wolę. Śródmiejska część biegnie od ul. Sosnowej do al. Jana Pawła II, natomiast kończy się na ul. Miedzianej już na Woli. Budynki po nieparzystej stronie mają numerację od 39 do 45. Nieco historii Była to dawna droga narolna biegnąca między włókami szpitala św. Ducha i rolą najpierw Wesslów, a potem sióstr miłosierdzia św. Kazimierza. Jako ulica wytyczona i wymierzona ok. 1767 przez geometrę Macieja Deutscha, sięgała od...

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od alei Róż do ul. Chopina. Pochodzenie nazwy Wacław Sieroszewski (1858-1945) Pisarz, etnograf. Za działalność niepodległościowo - socjalistyczną uwięziony w 1878 w Cytadeli, a za udział w buncie więźniów zesłany na Syberię. Za próbę ucieczki z zesłania skazany na dożywotni pobyt w kraju Jakutów. W 1898, dzięki publikacji wyników badań etnograficznych, zwolniony z zesłania z prawem pobytu w Warszawie. W 1900 wyruszył w podróż etnograficzną do Chin i Japonii. W czasie...

 • Artykuł

  Położenie Jest to krótka uliczka biegnąca od ul. Śliskiej do Siennej i dalej 30 m. na południe ( w kierunku Złotej). Pochodzenie nazwy Istnieje od 1784r. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od drzew sosnowych, które tu kiedyś rosły. Jest to ulica, która przed drugą wojną światową była dłuższa i łączyła ul. Chmielną z ul. Śliską. Teraz jest to parking osiedlowy obsługujący pobliskie bloki mieszkalne.

 • Artykuł

  Położenie Aleja biegnie od ul. Na Skarpie do ul. Czerniakowskiej. Zachodni (górny) fragment alei tworzą schody. Pochodzenie nazwy Józef Stanek (1916 - 1944) Ur. 6.12.1916r. w Łapszach Niżnych na Spiszu, zm. 23.09.1944r. na Solcu w Warszawie. Polski ksiądz, pallotyn, błogosławiony kościoła rzymskokatolickiego, kapelan zgrupowania "Kryska" AK w czasie powstania warszawskiego. Po daniu matury, w 1935r. Józef Stanek rozpoczął pracę duszpasterską w nowicjacie pallotynów, w Ołtarzewie. W 1939r. ,...

 • Artykuł

  Położenie Biegnie od ul. Mostowej do południowo-wschodniego narożnika Rynku Nowego Miasta. Nieco historii Ulica stanowi relikt dwóch prostopadłych do siebie ulic, wytyczonych przy lokacji miasta: odcinek wybiegający z naroża Rynku ku Wiśle zwany był ul. Tkaczy lub Dominikańską i prowadził w dół skarpy ku Rybakom, przecinając się z gospodarczą ul. Tylną (lub Zatylną) na tyłach wschodniego bloku rynkowego. Obecna nazwa nadana 1701. Przez onad dwa stulecia była ulicą ślepą, urywała się na...