Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Położenie Rondo leży na skrzyżowaniu dwóch arterii komunikacyjnych al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyskiej. Pochodzenie nazwy Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) to międzynarodowa organizacja o uniwersalnym charakterze i szerokim zakresie działania. Powstała 24 października 1945r. na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco 26 czerwca 1945r. Do ONZ należy 199 państw. Głównymi organami są: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarcza i Społeczna,...

 • Artykuł

  Położenie Ulica biegnie od ul. Ludnej w kierunku na północ (ok. 150m). Jest to ślepa uliczka. Pochodzenie nazwy Mieczysław Orłowicz (1881-1959) Krajoznawca, organizator polskiej turystyki. Studiował we Lwowie, Krakowie i za granicą. Był założycielem i prezesem (1906-1914) Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Osiedlił się w Warszawie w 1919. Współorganizował pierwszy Komitet Olimpijski w...

 • Artykuł

  Położenie Ulica łączy Krakowskie Przedmieście z placem marszałka J. Piłsudskiego. Pochodzenie nazwy Ossolińscy Rodzina szlachecka herbu Topór, pierwotnie osiadła w Sandomierskiem, potem na Podlasiu. Protoplastą rodu był JAŚKO (syn NAWOJA, kasztelana krakowskiego), który od założonej przez siebie majętności Ossolin przybrał nazwisko Ossoliński. Bardziej zasłużeni z tego rodu: KRZYSZTOF (1587-1645), wojewoda sandomierski, protektor katolicyzmu; wzniósł zamek Krzyżtopór w Ujeździe, przełożył...

 • Artykuł

  Położenie Plac położony jest pomiędzy ul. Kopernika a ul. Bartoszewicza. Pochodzenie nazwy Juliusz Osterwa (1885-1947) Właściwie Julian Maluszek. Wybitny aktor polski. W latach 1916-1918 był reżyserem Teatru Polskiego w Moskwie, a następnie w Kijowie; w 1919 pod wpływem teatru K. S. Stanisławskiego zorganizował teatr zw. "Redutą". Od 1935 dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Po II wojnie światowej współpracował m.in. z Teatrem Polskim w Warszawie....

 • Artykuł

  Położenie Skwer znajduje się przy ulicy Zielnej, niedaleko południowego wejścia do stacji metra "Świętokrzyska" i niedaleko od dawnego budynku "Pasty". Pochodzenie nazwy Bolesław Kontrym ps. "Żmudzin", ur. 27 sierpnia 1898r. w Zaturcach na Wołyniu, zmarł prawdopodobnie w 1953r. W domu rodzinnym zaszczepiono w nim tradycje patriotyczne i wolnościowe. Od 1909r. uczył się w Korpusie Kadetów, w Jarosławiu nad Wołgą. W 1915r. wstąpił na ochotnika do armii rosyjskiej. W 1917r. był porucznikiem i...

 • Artykuł

  Położenie Ul.Piekarska biegnie od Podwala do ul.Piwnej. Nieco historii Pierwotnie od XIV w. zaczynała się od Rynku i dochodziła do baszty w murach obronnych, szerokość Piekarskiej wynosiła zaledwie 6 m. Nazwa Piekarska występuje od XV w. (ulica Piekarzy) i związana jest zapewne z piekarniami, usytuowanymi po parzystej stronie ulicy; w końcu XVI w. oprócz nich stał browar i drewniane domy. W połowie XVII w. były tu 3 kamienice; w tym czasie Piekarska stała się ulicą przekupniów, kucharzy i...

 • Artykuł

  Położenie Park leży na granicy trzech dzielnic: Śródmieścia, Ochoty i Mokotowa. Ograniczony jest ulicami: od północy Trasą Łazienkowską, od wschodu ul. L. Waryńskiego, od południa ul. Stefana Batorego a od zachodu al. Niepodległości. Pochodzenie nazwy Józef Piłsudski (1867-1935) Mąż stanu, marszałek Polski. W 1888 za działalność niepodległościową zesłany na Syberię. Od 1892 w PPS, od 1894 członek jej władz centralnych i redaktor "Robotnika". Od 1906 przywódca PPS-Frakcji Rewolucyjnej....

 • Artykuł

  Położenie Ul.Podchorążych zaczyna się na Mokotowie od ul.Zwierzynieckiej. W Śródmieściu biegnie od ul. Suligowskiego do Gagarina. Nieco historii Bieg ulicy wyznaczył wał obronny usypany w 1770 i uregulowany na tym odcinku ok. 1825. Wał objął wtedy nowo wybudowane koszary huzarów rosyjskich; wzdłuż wału biegła droga, która po jego zniesieniu ok. 1875 stała się ulicą. W 1890 nadano jej nazwę Okopowej związaną ze wspomnianymi okopami; nie była wówczas zabudowana. Ok. 1919 otrzymała nazwę...

 • Artykuł

  Położenie Ul. Podoskich biegnie od al. Armii Ludowej na płn.wsch. do ul.Polnej. Pochodzenie nazwy Podoscy Inżynierowie elektrycy, specjaliści trakcji elektrycznej. ROMAN PODOSKI (1873-1954) Prof. PW, pionier elektryfikacji kolei polskiej, jeden z organizatorów i honorowy członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1919 opracował pierwszy polski projekt elektryfikacji kolei, w 1930 - projekt elektryfikacji węzła warszawskiego. Przez cały okres aktywności zawodowej prowadził też...

 • Artykuł

  Położenie Ulica położona jest w północnej części Śródmieścia i biegnie od ul. Stawki do ul. Inflanckiej. Pochodzenie nazwy Smutnej nazwy ul.Pokornej używamy do dziś nie bez powodu - pochodzi bowiem od Cuchthauzu, czyli XVIII-wiecznego zakładu poprawczego dla włóczęgów i drobnych przestępców. źródło: "Warszawa i jej ulice. O pochodzeniu nazw" - Jarosław Osowski i Oficyna Wydawnicza "Mówią wieki"