Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Pomnik ku czci ofiar NKWD i UB w parku Kombatantów we Włochach PAMIĘCI PATRIOTÓW POLSKICH WIĘZIONYCH, TORTUROWANYCH I MORDOWANYCH W SIEDZIBIE NKWD WE WŁOCHACH OD STYCZNIA DO KWIETNIA1945 R. PRZEZ FUNKCJONARIUSZY NKWD I UBP. TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY BYLI DEPORTOWANI DO WIĘZIEŃ I OBOZÓW SOWIECKICH. Pomnik w kształcie graniastosłupa, w górnej części z podobiznami osób, które były prześladowane przez komunistyczną władzę. Autorem jest rzeźbiarz Marek Moderau, fundatorem zaś ówczesna Gmina...

 • Artykuł

  16 września 1944 roku Niemcy, uznawszy osiedle Włochy za zaplecze powstańczej Warszawy, aresztowali ok. 4-5 tysięcy mężczyzn. Aresztowanych deportowano, poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie, do obozów koncentracyjnych (m.in. Gross-Rosen, Gablonz, Reichenau, Grulich, Landeshut, Gross-Koschen, Buchenwald, Mittelbau, Flossenbürg, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Sachsenhausen). Zginęło ok. 2100 (Henryk Uchman, Martyrologia mieszkańców Włoch w więzieniach i obozach...

 • Artykuł

  1 sierpnia 1944 roku w natarciu na lotnisko Okęcie poległo 120 żołnierzy powstańców z 7 pp AK „Garłuch”. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się głaz, w 1944 roku znajdował się bunkier wyposażony w ciężką broń maszynową. Po załamaniu się ataku na lotnisko Okęcie hitlerowcy dobili rannych pozostałych na polu bitwy. Pomnik został poświęcony 11 listopada 1994 roku Remont w 1999. Renowacja krzyża oraz wyrównanie terenu wokół w roku 2009. Kolejna renowacja w 2019. Pomnikiem opiekuje się Szkoła...

 • Artykuł

  Usytuowanie – róg ul. Komitetu Obrony Robotników i Żwirki i Wigury. Pomnik, będący jednocześnie kapliczką Patronki Lotników – Matki Boskiej Loretańskiej, został odsłonięty 9 listopada 1997 roku. Poświęcony jest pamięci żołnierzy tej specyficznej jednostki AK, utworzonej w 1941 roku. Wśród licznych zadań bazy były przygotowania planów operacyjnych w zakresie zdobycia i uruchomienia obiektów lotniczych zlokalizowanych w rejonie Warszawy; stąd próba opanowania lotniska Okęcie 1 sierpnia 1944...

 • Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114 Tablica ku czci żołnierzy WP i cywilnych ofiar niemieckiego terroru upamiętnia dwa wydarzenia. We wrześniu 1939 roku teren ten był widownią bohaterskich walk żołnierzy Wojska Polskiego (patrz opis Głazu pamiątkowego przy ul. Komitetu Obrony Robotników 47). W sierpniu 1944 roku podczas walk o Warszawę na terenie obecnego Instytutu Lotnictwa hitlerowcy rozstrzelali kilkudziesięciu polskich patriotów. (Fragment...

 • Dom przy ul. Fabrycznej 4 był miejscem odprawy oficerskiej 2 batalionu ZWZ 7 pp „Madagaskar ”. W mieszkaniu por. Józefa Dzimiszkiewicza (ps. „Połubiński”) zgromadziło się 12 osób. Oficerowie uczestniczący w odprawie zgodnie z rozkazem przyszli na spotkanie bez broni. Dla zachowania konspiracji nie wystawiono również uzbrojonej obstawy. Budynek, o którym mowa, usytuowany był w sąsiedztwie domów, gdzie stacjonowali żołnierze Wehrmachtu. Wskutek denuncjacji dom otoczyło gestapo. Niemcy wpadli do...

 • Rok 1943 w okupowanej Warszawie był okresem największego nasilenia krwawych represji stosowanych przez hitlerowców. Między innymi 9 grudnia Niemcy przywieźli (prawdopodobnie z Pawiaka) i rozstrzelali pod murem domu przy al. Krakowskiej 172 - 10 Polaków. Ciała rozstrzelanych wywieziono w kierunku Sękocina. Brak danych o ofiarach mordu oraz miejscu złożenia zwłok. Tablicę wmurowano w ścianę domu ok. roku 1960. Remont przeprowadzono w 1997 i 2008 r. Konserwacja w 2019.

 • Podczas Powstania Warszawskiego wiele załóg samolotów bombowych „Liberator”, przekształconych w transportowce, latało z północnych Włoch ze zrzutami dla walczącej Warszawy. Większość z nich stanowili Polacy, ale byli także Anglicy, Kanadyjczycy, Amerykanie, Francuzi, a nawet lotnicy z Południowej Afryki. Jeden z samolotów, właśnie z załogą z Południowej Afryki, został zestrzelony w nocy z 13 na 14 sierpnia 1944 roku. Płonąca maszyna wylądowała w rejonie lotniska Okęcie. Załoga dostała się do...

 • Artykuł

  Położenie Ul. A.Krywulta przebiega od ul. Foksal do ul. Szczyglej. Pochodzenie nazwy Aleksander Krywult (1845-1903) Twórca salonu artystycznego, działającego w Warszawie w latach 1880-1906. Salon odegrał ważną rolę w rozwoju i upowszechnianiu sztuki. Dzięki niemu ówczesna Warszawa stała się ośrodkiem kulturalnym dorównującym Krakowowi. Krywult swoją działalność rozpoczął otwarciem w Resursie Kupieckiej wystawy dzieł nowoczesnych malarzy polskich (J. Chełmoński, M. Gierymski, J. Fałat, R...

 • Artykuł

  Położenie Ul. Krzywopoboczna leży na Mariensztacie, przebiega od ul. Mariensztat do Źródłowej. Nieco historii Prawdopodobnie ulica istniała już w XVIIw. Od połowy XVIIIw. należała do jurydyki Mariensztat. W 1784 r. nazywana była Boczną. W 1829 r. był przy niej tylko jeden dom. W latach 1842-1844 część ulicy została wydzielona pod budowę ul. Nowy Zjazd. Od 1949 r. w obrębie osiedla Mariensztat, jej wschodnia strona między ulicami Źródłową i Mariensztat nosi nazwę Krzywopoboczna, a zachodnia -...