Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Wydział Mienia dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Anna Słomińska tel. 22 443 74 22 faks 22 443 74 25 e-mal: ursynow.wmd@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Do zakresu działania Wydziału Mienia dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej; naliczanie wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz...

 • Artykuł

  Na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa poniedziałek-piątek 8:00-16:00 Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu terminu wizyty. Szczegółowe...

 • Artykuł

  Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy zostały wprowadzone w 2017 r. dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, przebudowy, remontów infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczania informacji miejskich i obowiązują dla wszystkich inwestycji miejskich rozpoczętych po wprowadzeniu zarządzenia. Standardy precyzują parametry elementów architektonicznych wymaganych dla przestrzeni zewnętrznych, pomieszczeń i informacji (wizualnej, głosowej i dotykowej). Standardy zostały wprowadzone do...

 • Artykuł

  W m.st. Warszawa prowadzimy działania mające na celu zapewnianie dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych, aplikacji mobilnych i ich elementów (plików, multimediów). Obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej nakłada Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r. W zakresie zapewniania dostępności cyfrowej realizujemy zadania określone w zarządzeniu nr 342/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 6 marca 2020. W...

 • Artykuł

  Aby zapewniać wysokiej jakości usługi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej przygotowaliśmy „Wytyczne zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy”. Dokument zawiera m.in.: wytyczne zapewniania usługi tłumacza online, stosowania pętli indukcyjnych, a także przygotowywania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym oraz tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Wytyczne zawierają również część poświęconą...

 • Artykuł

  Jeżeli napotkałeś występujące problemy w dostępności przestrzeni miejskich, obiektów miejskich, usług miejskich czy na naszych miejskich stronach internetowych, prosimy zgłoś brak dostępności. Takie sytuacje możesz zgłosić: Za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115: strona internetowa: Warszawa19115.pl, na niej również kontakt z tłumaczem PJM i poprzez czat. telefon: 22 19115 e-mail: kontakt@um.warszawa.pl Do koordynatorów w Urzędach dzielnic i Biurach Urzędu Za...

 • Artykuł

  Uwzględniamy potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach naszej działalności. Od kilku lat staramy się, by urząd oraz przestrzeń miejska była pozbawiona barier architektonicznych. Dbamy o dostępność stron internetowych oraz dokumentów. Chcemy, by każdy Mieszkaniec i Mieszkanka zostali obsłużeni w sposób zgodny z potrzebami. Dostępne usługi Usługa tłumacz online jest realizowana w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz poszczególnych Biurach Urzędu. Sprawdź, gdzie...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2022r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2022/2023 https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023 https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

 • Artykuł

  Porządek XI posiedzenia Porządek posiedzenia X sesji Porządek IX posiedzenia Porządek VIII posiedzenia Porządek VII posiedzenia Porządek VI posiedzenia Porządek V posiedzenia Porządek III posiedzenia Porządek II posiedzenia Porządek I posiedzenia Uchwały: Uchwała w sprawie przyjecia sprawozdania Uchwała Nr 47 Uchwała nr 48 Uchwała nr 49 Uchwała Nr 50 Uchwała w sprawie organizacji „Festiwalu Młodych Talentów” Uchwała w sprawie organizacji „Międzyszkolnego Turnieju Koszykówki”...

 • Artykuł

  Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwanej dalej MRDB lub oraz tryb wyboru jej członków. 2. MRDB działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz Uchwały nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania...