Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Na zaproszenie stołecznego ratusza, do Warszawy przyjechała setka dzieci z gmin, poszkodowanych przez powódź w maju i czerwcu 2010 r. Dzieci uczestniczą w akcji „Lato w mieście”, korzystają z obiektów sportowych i zwiedzają nasze miasto.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  W związku ze Świętem Wojska Polskiego oraz 90. rocznicą bitwy warszawskiej, w niedzielę, 15 sierpnia należy spodziewać się zamknięcia następujących ulic:

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Od prac przygotowawczych rozpoczyna się realizacja największej inwestycji samorządowej stolicy – budowa centralnego odcinka II linii metra. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, od 16 sierpnia wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze w rejonie przyszłej stacji Rondo Daszyńskiego.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Czym jest rewitalizacja?

 • Artykuł

  Kampania społeczna "Targówek razem! Łatwiej i skuteczniej!" ma charakter komunikatu edukacyjnego i wskazuje możliwość dokonania wyboru zapobiegania uzależnieniom. Kampania profilaktyczna kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, osób dorosłych, jak również przedstawicieli szkół, innych placówek oraz do społeczności lokalnej (mieszkańcy, organizacje, firmy). Kampania jest kontynuacją założeń: • Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na...

 • Artykuł

  Data publikacji: 30 November 0002 UD-XI-WOŚ-ARA/7624-45/XLV/2010 Warszawa, dnia 13 August 2010 DECYZJAPrezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o oddziaływaniu na środowisko Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227); - § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady...

 • Artykuł

  Data publikacji: 30 November 0002 UD-XI-WOŚ-ARA/7624-45/XLV/2010 Warszawa, dnia 13 August 2010 DECYZJAPrezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o oddziaływaniu na środowisko Zgodnie z:art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) ;§ 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady...

 • Artykuł

  Data publikacji: 30 November 0002 UD-XI-WOŚ-ARA-7624-44/XLV/2010 Warszawa, dnia 13 August 2010 OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z...

 • Artykuł

  Jeszcze tylko podpis Inżyniera Ruchu na projekcie i zaczynamy zapowiadany remont wiaduktu nad ulicą Cierlicką w ciągu ulicy Traktorzystów w Dzielnicy Ursus. Trwają przygotowania do remontu wiaduktu nad ulicą Cierlicką w ciągu ulicy Traktorzystów. Wykonawca, Firma Mosty Warszawa, złożył już projekt organizacji ruchu na czas remontu do Inżyniera Ruchu. Zatwierdzenie projektu będzie otwarciem szlabanu dla Firmy i sygnałem do rozpoczęcia prac remontowych. Remont rozpocznie się od rozebrania...

 • Artykuł

  Data publikacji: 30 November 0002 DB-IK-ZA-MAN-5548-114-7-10 Warszawa, dnia 13 August 2010 DECYZJA.. - art. 65 i 65b ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z dnia 27.07.2010 r. o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w...