Wyniki wyszukiwania

 • Artykuł

  Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Barometr Warszawski realizowany jest na losowej i reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki PAPI (Pen And Paper Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Najważniejsze elementy polityki zdrowotnej m.st. Warszawy i kierunki w zakresie poprawy stanu zdrowia mieszkańców

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  W piątek, 8 stycznia, o godz. 11.30 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, sala z Liberatorem) odbędzie się uroczystość nadania honorowego członkostwa Związku Powstańców Warszawskich.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  W ramach Projektu Społecznego 2012 Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Uniwersytet Warszawski zapraszają wszystkie osoby zainteresowane konsultacjami społecznymi na panel dyskusyjny zatytułowany „Skoro tak kochamy konsultacje, to dlaczego nas irytują?”, który odbędzie się 9 stycznia 2010 roku w godz. 13:30-16:00 w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przy ul. Brackiej 20a.

 • Artykuł

  10,5 mln - zł tyle w roku 2010 stołeczny ratusz przeznaczył na dotacje remontów warszawskich zabytków. Tegoroczne priorytety to remonty fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych na obszarze Starego Miasta oraz remonty fasad i dachów. Wnioski można składać do 1 lutego 2010 r.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Warszawiacy, którzy nie mają odpowiedniego miejsca na posadzenie świerków otrzymanych w ramach akcji "Zakorzeń się!" mogą je przynieść w sobotę, 9 stycznia na dziedziniec Ratusza (pl. Bankowy 3/5). W godz. 10.00 – 16.00 zostanie przeprowadzona zbiórka tych drzewek.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Na podstawie : art. 61 § 4 oraz art.10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) , zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placówki całodobowej...

 • Artykuł

  Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Pragi Północ do przybycia na dziesiąte Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga Północ w dniu 20 stycznia 2010r. o godz. 17.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 na II piętrze w pokoju nr 210. Tematem spotkania będzie m. in. omówienie tematu rozwoju edukacji w dzielnicy w kontekście opracowywanego dokumentu-Strategii rozwoju Pragi Północ.