Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: rada miasta
 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy przyjęła budżet miasta na kolejny rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2050. Wśród wydatków na inwestycje najwięcej zaplanowano na dokończenie budowy II linii metra i przygotowanie projektu III linii. Najwięcej miasto wyda na oświatę - to suma bliska 7,9 mld zł.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Sześć planów miejscowych uchwalonych zostało w czwartek, 21 września, podczas sesji Rady m.st. Warszawy. Dzięki nim miasto będzie mogło skutecznie chronić zieleń, zapewnić tereny pod budowę i rozbudowę szkół czy uczelni wyższych.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  7 kwietnia 2024 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Premier...

 • Artykuł

  Warszawa ma dwóch nowych honorowych obywateli – architekta Janusza Dorosiewicza oraz powstańca Juliusza Kuleszę. Podczas poniedziałkowej uroczystej sesji Rady Miasta Warszawy wyróżniono też 36 osób i organizacji Nagrodami m.st. Warszawy.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Na dzisiejszej sesji radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy”. To kluczowy dokument, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Radni m.st. Warszawy uchwalili cztery nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wśród miejskich priorytetów zawartych w tych dokumentach znalazły się: harmonijny rozwój zabudowy, ochrona terenów zieleni i adaptacja do zmian klimatu.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Stołeczni radni przyjęli stanowisko w sprawie ustanowienia Roku Mirona Białoszewskiego. W 2022 przypada setna rocznica urodzin i trzydziesta dziewiąta rocznica śmierci wybitnego poety, prozaika i dramatopisarza.

 • Artykuł

  W odpowiedzi na postulaty środowiska bibliotecznego Miasto Stołeczne Warszawa wdraża zapowiadane regulacje płac w bibliotekach publicznych. Decyzję w tej sprawie podjęli stołeczni radni na sesji 17 listopada.

 • Artykuł

  Rada Miasta Stołecznego Warszawy powołała, na wniosek Prezydenta Miasta, nową Radę Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Od początku tego roku Muzeum ma też nowego dyrektora, Pawła Płoskiego.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Warszawscy radni przyjęli dziś uchwałę precyzującą zasady wynajmowania lokali komunalnych. Zgodnie z nią goszczenie uchodźców w mieszkaniach z zasobu miasta nie spowoduje dodatkowych opłat. Warszawa udzieli schronienia na swój koszt w mieszkaniach z własnego zasobu. Dodatkowo zniesione zostały warunki uniemożliwiające przyjęcie gości z Ukrainy.

  źródło: um.warszawa.pl