Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: pomoc prawna
 • Artykuł

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie. Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.

 • Artykuł

  Informacje i zapisy - Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielający porady może poprosić klienta o okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku), prawa podatkowego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie...

  źródło: um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Formy nieodpłatnej pomocy prawnej: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym; wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego; sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej...

  źródło: um.warszawa.pl