Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: pomoc osłonowa
  • Artykuł

    Rada m.st. Warszawy zdecydowała dziś o uruchomieniu pomocy osłonowej dla zamieszkujących samotnie mieszkańców stolicy w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od stycznia 2022 r.

    źródło: um.warszawa.pl

  • Artykuł

    Wyższe opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie dotknęły wielu warszawiaków, dlatego m.st. Warszawa przygotowało miejską formę wsparcia dla mieszkańców stolicy w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. Miasto będzie także przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

    źródło: um.warszawa.pl