Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
  • Przed nami nowy okres finansowania polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. Umowa zawiera uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma blisko 76 mld złotych na działania w następujących obszarach: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej,...

  • Artykuł

    Strony wybranych instytucji polskich: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych http://www.mazowia.eu/ Punkt Informacyjny Europe Direct http://europa.eu/europedirect Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie http://www.coe.org.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/index.html Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP http://www.msz.gov.pl/ Narodowy Fundusz Ochrony...