Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
 • Artykuł

  Nazwa projektu: "Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona" Termin realizacji: 1.04.2012 – 31.12. 2014 I etap: 01.04.2012 – 28.02.2013 II etap: 01.05.2013 – 31.01.2014 III etap: 01.01.2014 – 31.12.2014 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 832 905,00 zł Kwota dofinansowania: 832 905,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st....

 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.” Termin realizacji: 01.09.2012 - 31.10.2014 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów...

 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Interwencje osiedlowe” Termin realizacji: 01.05.2013 - 31.12.2013 Źródła finansowania: Środki publiczne m.st. Warszawy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet I – Aktywni, świadomi obywatele Obszar wsparcia 2 – Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 43 800,00 zł Kwota dofinansowania: 38 700,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie „Katedra Kultury” Partner - Urząd Dzielnicy...

 • Nazwa projektu: „Równi w przyszłości” Termin realizacji: 01.09.2010 - 31.12.2011 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 355 464,00 zł Kwota dofinansowania: 344 264,00 zł - ze środków europejskich: 302 144,40 zł - z budżetu krajowego: 42 119,60 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Urząd Dzielnicy Targówek, Partner - Przedszkole Integracyjne Nr 120 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowiło 40 dzieci:...

 • Nazwa projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" Termin realizacji: I 2014 – IX 2015 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 24 283 670,18 zł Kwota dofinansowania: 21 187 502,23 zł Kwota dofinansowania dla Urzędu Dzielnicy Targówek 282 029,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Agencja Rozwoju Mazowsza Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Urząd Dzielnicy Włochy...

 • Nazwa projektu: „Zawodowiec, czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie” Termin realizacji: 01.04.2013 - 30.06.2015 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 992 970,00 zł Kwota dofinansowania: 866 366,31 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I Partner - brak Grupa docelowa: Uczniowie z Zespołu Szkół im. Mieszka I w Dzielnicy Targówek Cel projektu:...

 • Nazwa projektu: "Kolej na Pragę!" (kontynuacja projektu "Praga w naszych rękach") Termin realizacji: 01.08.2015 – 31.07.2016 Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wartość projektu: Całkowita wartość projektu:155 850,00 zł Kwota dofinansowania: 140 350,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Fundacja HEREDITAS Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Grupa docelowa: Adresatami projektu jest młodzież w wieku 13-18 lat z terenu trzech dzielnic:...

 • Nazwa projektu: "Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach" Termin realizacji: 15.08.2015 – 31.07.2016 Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wartość projektu: Całkowita wartość projektu:194 045,00 zł Kwota dofinansowania:173 955, 00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Fundacja POLE DIALOGU Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są uczniowie 5 szkół gimnazjalnych i 6 szkół...

 • Nazwa projektu: "Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość" Termin realizacji: 01.09.2016 - 30.06.2017 Źródła finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 158 510 zł Kwota dofinansowania: 137 910 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Fundacja ARTE Partner – Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Grupa docelowa: Młodzież w wieku 13 – 18 lat z terenu warszawskiego Targówka Cel projektu: Celem głównym projektu "Targówek aktywny. Razem kreujemy...

 • Nazwa projektu: „Dobry start, okno na świat” Termin realizacji: 01.09.2016 - 30.06.2017 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 410 771, 10 zł Kwota dofinansowania: 328 616, 88 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Partner - brak Grupa docelowa: Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego Cel...