Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
 • Artykuł

  Nazwa projektu: "Szczęśliwa, spełniona, zatrudniona" Termin realizacji: 1.04.2012 – 31.12. 2014 I etap: 01.04.2012 – 28.02.2013 II etap: 01.05.2013 – 31.01.2014 III etap: 01.01.2014 – 31.12.2014 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 832 905,00 zł Kwota dofinansowania: 832 905,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st....

 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.” Termin realizacji: 01.09.2012 - 31.10.2014 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów...

 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Interwencje osiedlowe” Termin realizacji: 01.05.2013 - 31.12.2013 Źródła finansowania: Środki publiczne m.st. Warszawy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet I – Aktywni, świadomi obywatele Obszar wsparcia 2 – Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 43 800,00 zł Kwota dofinansowania: 38 700,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie „Katedra Kultury” Partner - Urząd Dzielnicy...

 • Nazwa projektu: „Równi w przyszłości” Termin realizacji: 01.09.2010 - 31.12.2011 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 355 464,00 zł Kwota dofinansowania: 344 264,00 zł - ze środków europejskich: 302 144,40 zł - z budżetu krajowego: 42 119,60 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Urząd Dzielnicy Targówek, Partner - Przedszkole Integracyjne Nr 120 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowiło 40 dzieci:...

 • Nazwa projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" Termin realizacji: I 2014 – IX 2015 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 24 283 670,18 zł Kwota dofinansowania: 21 187 502,23 zł Kwota dofinansowania dla Urzędu Dzielnicy Targówek 282 029,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Agencja Rozwoju Mazowsza Partnerzy - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; Urząd Dzielnicy Włochy...