Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
  • Nazwa projektu: „Dojrzali, kompetentni w pracy” Termin realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st....

  • Nazwa projektu: „Nie tylko dla orłów” Termin realizacji: 01.09.2011-30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 261 100,00 zł Kwota dofinansowania: 245 500,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Urząd Dzielnicy Targówek Partner - ZS 113/ Gimnazjum nr 142 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi ok. 140 uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum w wieku 13-14 lat, zamieszkałych na obrzeżach...

  • Nazwa projektu: "PATRON 2.0" Termin realizacji: 30.05.2014 – 12.12.2014 Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Muzeum Historii Polski Wartość projektu: 33.299,60 PLN 10.000,00 PLN – wkład własny Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie Monopol Warszawski Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Realizator: XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie 144 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im....

  • Tytuł projektu: Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie. Wartość projektu: 370 363, 75 zł Kwota dofinansowania: 313 173, 75 zł Okres realizacji projektu: 01.08.2021 – 30 .06.2022 Partner projektu: Fundacja Habitat for Humanity Poland Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Remiszewska 40 oraz ReStore przy ul. Łojewskiej 12 (warsztaty ekologiczno – przyrodnicze) Wyposażenie: ponad 100 tys. złotych na zakup 25 komputerów do pracowni informatycznej...

  • Przed nami nowy okres finansowania polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. Umowa zawiera uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma blisko 76 mld złotych na działania w następujących obszarach: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej,...

  • Artykuł

    Strony wybranych instytucji polskich: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych http://www.mazowia.eu/ Punkt Informacyjny Europe Direct http://europa.eu/europedirect Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie http://www.coe.org.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/index.html Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP http://www.msz.gov.pl/ Narodowy Fundusz Ochrony...