Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Dojrzali, kompetentni w pracy” Termin realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st....

 • Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.2.00-5074/16-00 z dnia 23.02.2018 r. Całkowita wartość projektu: 6 806 746,39 zł Wkład m.st. Warszawy: 2 624 607,75 zł Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 182 132,64 zł w tym kwota dofinansowania dla Dzielnicy...

 • Nazwa projektu: "Zdolni w szkole i po szkole" Termin realizacji: 01.10.2017-30.06.2019 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 650 900,01 zł Kwota dofinansowania z UE: 618 355, 01 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie Vox Humana Partnerzy – m.st. Warszawa (Dzielnica Targówek, Dzielnica Praga Północ) Grupa docelowa: 130 uczniów szkoły podstawowej...

 • Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość projektu: 3 186 278,80 zł Wkład m.st. Warszawy: 1 573 042,81 zł Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99...

 • Całkowita wartość projektu: 368 682,50 PLN Dofinansowanie na realizację: 338 882,50 PLN w tym: płatność ze środków europejskich: 294 946 PLN (87,03%) dotacja celowa z budżetu państwa: 43 936,50 PLN (12,97%) Okres realizacji: sierpień 2019 – grudzień 2020 Lider projektu: Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Partner projektu: Stowarzyszenie Vox Humana Opis projektu: Projekt „innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” realizowany jest w dwóch szkołach położonych na terenie Dzielnicy...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów zrealizowała projekt: Tytuł projektu: Mali Aktywni Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2017 Całkowita wartość projektu: 325 812,50 PLN Kwota dofinansowania: 260 650,00 PLN Jednostka realizująca projekt: Miasto...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Przedszkole Marzeń Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022 Całkowita wartość projektu: 220 389,60 PLN Kwota dofinansowania: 176 284,60 PLN Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Ursynów...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów od wielu lat realizuje rózne projekty z funduszy europeskich.Tutaj znajdą Państwo informacje o tym na co Urząd Dzielnicy Ursynów pozyskuje fundusze ze środków unijnych, jakie projekty zostały zrealizowane, jakie są realizowane i jakie wnioski złożył nasz Urząd. Zrealizowane projekty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Realizowane projekty Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów oczekuje na ocenę następującego projektu współfinansowanego z funduszy europejskich: Tytuł projektu: Ku Dorosłości Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.01.2023 Całkowita wartość projektu: 477 228,03 PLN Kwota...

 • Artykuł

  Projekty obecnie realizowane: Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy Projekty zakończone: Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego "Inwestycja w przyszłość" "Zdolni w szkole i po szkole" Termomodernizacja budynków użyteczności...

 • Nazwa projektu: „Dojrzali, kompetentni w pracy” Termin realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st....

 • Nazwa projektu: „Nie tylko dla orłów” Termin realizacji: 01.09.2011-30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 261 100,00 zł Kwota dofinansowania: 245 500,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Urząd Dzielnicy Targówek Partner - ZS 113/ Gimnazjum nr 142 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi ok. 140 uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum w wieku 13-14 lat, zamieszkałych na obrzeżach...

 • Nazwa projektu: "PATRON 2.0" Termin realizacji: 30.05.2014 – 12.12.2014 Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Muzeum Historii Polski Wartość projektu: 33.299,60 PLN 10.000,00 PLN – wkład własny Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie Monopol Warszawski Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Realizator: XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie 144 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im....

 • Tytuł projektu: Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie. Wartość projektu: 370 363, 75 zł Kwota dofinansowania: 313 173, 75 zł Okres realizacji projektu: 01.08.2021 – 30 .06.2022 Partner projektu: Fundacja Habitat for Humanity Poland Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Remiszewska 40 oraz ReStore przy ul. Łojewskiej 12 (warsztaty ekologiczno – przyrodnicze) Wyposażenie: ponad 100 tys. złotych na zakup 25 komputerów do pracowni informatycznej...

 • Przed nami nowy okres finansowania polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. Umowa zawiera uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma blisko 76 mld złotych na działania w następujących obszarach: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej,...

 • Artykuł

  Strony wybranych instytucji polskich: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych http://www.mazowia.eu/ Punkt Informacyjny Europe Direct http://europa.eu/europedirect Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie http://www.coe.org.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl/index.html Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP http://www.msz.gov.pl/ Narodowy Fundusz Ochrony...