Wyniki wyszukiwania

Wyświetlam wyniki dla tagu: fundusze europejskie
 • Nazwa projektu: "Targówek aktywny. Razem kreujemy rzeczywistość" Termin realizacji: 01.09.2016 - 30.06.2017 Źródła finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 158 510 zł Kwota dofinansowania: 137 910 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Fundacja ARTE Partner – Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Grupa docelowa: Młodzież w wieku 13 – 18 lat z terenu warszawskiego Targówka Cel projektu: Celem głównym projektu "Targówek aktywny. Razem kreujemy...

 • Nazwa projektu: „Dobry start, okno na świat” Termin realizacji: 01.09.2016 - 30.06.2017 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 410 771, 10 zł Kwota dofinansowania: 328 616, 88 zł Jednostki realizujące projekt: Lider –Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Partner - brak Grupa docelowa: Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego Cel...

 • Artykuł

  Nazwa projektu: „Dojrzali, kompetentni w pracy” Termin realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st....

 • Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.2.00-5074/16-00 z dnia 23.02.2018 r. Całkowita wartość projektu: 6 806 746,39 zł Wkład m.st. Warszawy: 2 624 607,75 zł Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 4 182 132,64 zł w tym kwota dofinansowania dla Dzielnicy...

 • Nazwa projektu: "Zdolni w szkole i po szkole" Termin realizacji: 01.10.2017-30.06.2019 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 650 900,01 zł Kwota dofinansowania z UE: 618 355, 01 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie Vox Humana Partnerzy – m.st. Warszawa (Dzielnica Targówek, Dzielnica Praga Północ) Grupa docelowa: 130 uczniów szkoły podstawowej...

 • Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość projektu: 3 186 278,80 zł Wkład m.st. Warszawy: 1 573 042,81 zł Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99...

 • Całkowita wartość projektu: 368 682,50 PLN Dofinansowanie na realizację: 338 882,50 PLN w tym: płatność ze środków europejskich: 294 946 PLN (87,03%) dotacja celowa z budżetu państwa: 43 936,50 PLN (12,97%) Okres realizacji: sierpień 2019 – grudzień 2020 Lider projektu: Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Partner projektu: Stowarzyszenie Vox Humana Opis projektu: Projekt „innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” realizowany jest w dwóch szkołach położonych na terenie Dzielnicy...

 • Nazwa projektu: „Dojrzali, kompetentni w pracy” Termin realizacji: 01.01.2011 - 30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st....

 • Nazwa projektu: „Nie tylko dla orłów” Termin realizacji: 01.09.2011-30.06.2012 Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 261 100,00 zł Kwota dofinansowania: 245 500,00 zł Jednostki realizujące projekt: Lider - Urząd Dzielnicy Targówek Partner - ZS 113/ Gimnazjum nr 142 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi ok. 140 uczniów wszystkich klas pierwszych gimnazjum w wieku 13-14 lat, zamieszkałych na obrzeżach...

 • Nazwa projektu: "PATRON 2.0" Termin realizacji: 30.05.2014 – 12.12.2014 Źródła finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Muzeum Historii Polski Wartość projektu: 33.299,60 PLN 10.000,00 PLN – wkład własny Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Jednostki realizujące projekt: Lider – Stowarzyszenie Monopol Warszawski Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Realizator: XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie 144 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im....