Statystyka Warszawy

Powierzchnia miasta to 517 km2. W stolicy mieszka 1 791 tys. osób. Na 100 mężczyzn przypada 117 kobiet. 57,3% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 24,4% w wieku poprodukcyjnym, a 18,3% w wieku przedprodukcyjnym.

Stan w dniu 31 grudnia 2019 r.