Skarbnik m.st Warszawy

Marzanna Krajewska

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu polityki finansowej m.st. Warszawy, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności.

Zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)
  2. Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
  3. Biura Planowania Budżetowego (PB)
  4. Centrum Obsługi Podatnika (COP)

Kontakt

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

tel.: 22 443 28 00
faks: 22 443 28 02

e-mail: sekretariat.skarbnika@um.warszawa.pl