Skarbnik m.st Warszawy

Mirosław Czekaj

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu polityki finansowej m.st. Warszawy, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności.

Zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)
  2. Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
  3. Biura Planowania Budżetowego (PB)
  4. Centrum Obsługi Podatnika (COP)

Kontakt

ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
tel.: 22 443 28 00
faks: 22 443 28 02
e-mail: Sekretariat_Skarbnika@um.warszawa.pl