Sekretarz m.st. Warszawy

Maciej Fijałkowski

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu: zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy, obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy, a także koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, inwestycyjnej m.st. Warszawy i transportu. 

Nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
  2. Biuro Informatyki (IT)
  3. Biuro Prawnym (OP)
  4. Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 101
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 26, 22 443 10 27
faks: 22 443 99 55

e-mail: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl