Sekretarz m.st. Warszawy

Maria Wasiak

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu architektury, polityki rozwoju przestrzennego oraz polityki mobilności m.st. Warszawy, gospodarki odpadami, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy, a także obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
  2. Biuro Gospodarki Odpadami (GO)
  3. Biuro Informatyki (IT)
  4. Biuro Prawne (OP)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 101
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 26, 22 443 10 27
faks: 22 443 99 55

e-mail: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl