Sekretarz m.st. Warszawy

Włodzimierz Karpiński

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu administracji i spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obsługi Rady m.st. Warszawy, rozwoju systemu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju systemu obsługi mieszkańców, gospodarki odpadami, infrastruktury, transportu, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, ładu korporacyjnego, obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy, rejestracji stanu cywilnego, koordynacji kontaktów ze środowiskami naukowymi, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
  2. Biurem Gospodarki Odpadami (GO)
  3. Biuro Informatyki (IT)
  4. Biurem Infrastruktury (IN)
  5. Biurem Ładu Korporacyjnego (ŁK)
  6. Biurem Prawnym (OP)
  7. Biurem Rady m.st. Warszawy (RW)
  8. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa
  9. Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (USC)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 101
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 26, 22 443 10 27
faks: 22 443 99 55

e-mail: sekretarzmiasta@um.warszawa.pl