Pracuj z nami

Urząd m.st. Warszawy jako pracodawca

Praca w największym samorządzie w Polsce to szeroki wybór stanowisk dla ekspertów w dziedzinie inwestycji i remontów, ochrony środowiska, architektury i urbanistyki, nieruchomości, geodezji, informatyki, finansów i wielu innych. Celem naszych działań jest wysoka jakość świadczonych usług, zaangażowanie, współpraca, wysokie kompetencje i stały rozwój.
 

Dlaczego warto u nas pracować?

Chcesz mieć wpływ na rozwój Warszawy? Dołącz do nas i razem z nami twórz przyjazne i nowoczesne miasto. Otrzymasz dostęp do bazy wiedzy, narzędzi i możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami. Weź udział w wybranej rekrutacji na stronie e-Rekrutacje.
  

Praktyki i staże w Urzędzie

Zdobądź doświadczenie zawodowe. Działając na rzecz miasta, skorzystaj z szerokiej oferty praktyk i staży - bezpłatnych i odpłatnych. Więcej informacji

Rozwój zawodowy

 • dostęp do szerokiej oferty szkoleń wewnętrznych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, studiów, konferencji
 • współpraca z ekspertami
 • dostęp do nowoczesnych technologii
 • możliwość awansu wewnętrznego
 • udział w interdyscyplinarnych projektach

Bogata oferta świadczeń

 • dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny
 • dofinansowanie aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
 • dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku, przedszkolu itp.
 • świadczenie na wyprawkę szkolną dla dzieci
 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe

Grupy stanowisk urzędniczych

Opisy grup stanowisk urzędniczych

W punktach obsługi mieszkańców pomagamy warszawiakom w załatwianiu urzędowych spraw związanych z codziennym życiem. Realizujemy zadania z zakresu bezpośredniej obsługi klienta. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, chcesz rozwijać swoje kompetencje i tworzyć przyjazne miejsce dla mieszkańców Warszawy, zapoznaj się z naszymi ofertami pracy i prześlij swoją aplikację.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. obsługi numerów alarmowych
 • ds. zmiany imion i nazwisk
 • ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców
 • ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich
 • ds. rejestracji stanu cywilnego
 • ds. postępowań administracyjnych z zakresu spraw obywatelskich

Warszawa to miasto, które stawia na rozwój i realizację potrzeb mieszkańców. Nieodłącznym elementem tych działań są finanse. Dbamy o zrównoważone zarządzanie budżetem miasta, planujemy i kontrolujemy wydatki, określamy rentowność przyszłych inwestycji, realizujemy zadania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz skarbowych. Jeśli lubisz pracę z liczbami i interesujesz się realizacją takich zadań, znajdź u nas swoje miejsce pracy.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu
 • ds. obsługi kasowej
 • ds. finansowo-księgowych
 • ds. obsługi finansowej
 • ds. planowania załącznika dzielnicowego
 • ds. podatków i opłat
 • ds. egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • ds. pomocy publicznej
 • ds. kontrasygnaty i zaangażowania
 • ds. analiz finansowych i prognoz
 • ds. analizy podatkowej VAT i CIT
 • ds. polityki rachunkowości
 • ds. strategii finansowania Miasta
 • ds. zarządzania budżetem i WPF Miasta (Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Działania Urzędu opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych. Dzięki temu powstają nowe e-usługi, a Miasto staje się otwarte dla mieszkańców. W centrum cyfryzacji Warszawy jest człowiek i jego potrzeby, które mogą być realizowane wygodniej, oszczędniej, z wysoką dbałością o prywatność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Jeśli lubisz pracować z pasją i chcesz mieć wpływ na rozwój Warszawy, zapoznaj się z ofertami pracy i dołącz do nas.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. wsparcia procesów IT
 • ds. wsparcia użytkowników IT
 • administrator merytoryczny systemu
 • ds. projektowania graficznego
 • ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych
 • administrator merytoryczny SAP
 • ds. analizy biznesowej
 • ds. analizy danych
 • ds. architektury i projektowania systemów informatycznych
 • ds. bezpieczeństwa i zarządzania siecią
 • ds. programowania aplikacji
 • ds. zapewnienia dostępności cyfrowej
 • ds. zarządzania projektami IT

Jesteś urodzonym organizatorem? Cenisz współpracę i dobrą komunikację? Zapoznaj się z ofertami pracy, dołącz do nas i miej wpływ na sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. obsługi administracyjno-gospodarczej
 • ds. zarządzania dokumentacją
 • ds. nadzoru i współpracy zewnętrznej
 • ds. obsługi organizacyjnej
 • ds. koordynacji działań wewnątrz Urzędu
 • ds. obsługi Rady / Prezydenta / Zarządu Dzielnicy

Poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Oferujemy ciekawą pracę, udział w interesujących projektach oraz możliwość wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej Warszawy. Sprawdź, czy masz odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i wyślij swoją aplikację. Być może czekamy właśnie na Ciebie.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. wdrażania programu rewitalizacji
 • ds. ochrony przeciwpożarowej
 • ds. inwestycji i remontów
 • ds. transportu publicznego
 • ds. polityki rozwoju infrastruktury
 • ds. polityki lokalowej
 • ds. ochrony i opieki nad zabytkami
 • ds. koordynacji inwestycji i remontów
 • ds. architektury i urbanistyki
 • ds. administrowania drogami
 • ds. ewidencji gruntów i budynków
 • ds. polityki mobilności
 • ds. wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego
 • ds. organizacji i zarządzania ruchem
 • ds. nieruchomości
 • ds. nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych
 • ds. geomatyki
 • ds. geodezji
 • ds. ochrony krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznej
 • ds. polityki gospodarowania nieruchomościami
 • ds. postępowań administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami
 • ds. postępowań z zakresu geodezji
 • ds. projektowania przestrzennego
 • ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości

W Urzędzie realizujemy zadania na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: komunikacji społecznej, koordynacji i realizacji projektów, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wielu innych. Zapoznaj się z naszą ofertą i zostań naszym ekspertem w swojej dziedzinie.

Wpisz w wyszukiwarce na stronie e-Rekrutacje stanowisko:

 • ds. badań i analiz
 • ds. bhp
 • ds. komunikacji społecznej
 • ds. kultury
 • ds. obsługi prawnej
 • ds. ochrony praw konsumentów
 • ds. przeciwdziałania mobbingowi i współpracy ze związkami zawodowymi
 • ds. sportu i rekreacji
 • ds. kontaktów z mediami
 • ds. audytu wewnętrznego
 • ds. doboru kadr
 • ds. edukacji, oświaty i wychowania
 • ds. kadrowych
 • ds. konserwacji dokumentacji
 • ds. płacowych
 • ds. pracowniczych
 • ds. rozwoju kadr
 • ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów
 • ds. udzielania i rozliczania dotacji
 • ds. geologii
 • ds. wspierania rozwoju innowacyjnej gospodarki
 • ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
 • ds. działalności gospodarczej i zezwoleń
 • ds. kontroli oraz systemu kontroli zarządczej
 • ds. ochrony środowiska
 • ds. polityki społecznej
 • ds. promocji i marketingu
 • ds. strategii personalnej
 • ds. strategii rozwoju
 • ds. współpracy zagranicznej
 • ds. zamówień publicznych
 • ds. zasobów lokalowych
 • ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Radca Prawny