Pracuj z nami

Dowiedz się więcej

Urząd jako pracodawca Zatrudniamy w oparciu o kompetencje
Oferujemy Poznaj korzyści pracy z nami
Wolontariusz z urzędu Możesz nim być po zatrudnieniu
Różnorodność W urzędzie równi, choć różni

Praktykuj z nami

Bezpłatne praktyki Dla chętnych studentów i absolwentów
Płatne praktyki Ruszyła rekrutacja na rok 2024
Staż w urzędzie Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Praktykuj z nami!

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Pracuj z nami!

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.