Pomoc społeczna – 3 437 mln zł

W żłobkach miejskich przygotowaliśmy 8 317 miejsc dla maluchów oraz 135 miejsc u dziennego opiekuna. Średnio miejsce w żłobku kosztuje rocznie 42,1 tys. zł, a u dziennego opiekuna – 25,5 tys. zł. W żłobkach prywatnych wykupiliśmy 6 277 miejsc. Dzieci mają tam zapewniony taki sam standard jak w żłobkach miejskich. Na program „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” przeznaczyliśmy 4,6 mln zł.

Prowadzimy domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, opłacamy utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz pokrywamy koszty świadczeń dla pełnoletnich wychowanków. Na zapewnienie tej pomocy przeznaczyliśmy 139 mln zł.

Domy pomocy społecznej w Warszawie:

  • 14 domów pomocy społecznej
  • 1 550 miejsc
  • 72 tys. zł – średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca
  • ok. 19% pensjonariusz / 81% miasto – przeciętne finansowanie pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej

Nasze wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z najuboższych rodzin wyniosły 29 mln zł. Koszt pomocy dla repatriantów i uchodźców to 12 mln zł. Najwięcej środków w ramach pomocy społecznej przeznaczyliśmy na wypłatę świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze – 2 366 mln zł. Największy wydatek to świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) – 2 027 mln zł. Dla Powstańców Warszawskich prowadzimy dom dziennego wsparcia oraz opłacamy usługi przewozowe na terenie m.st. Warszawy. Nagrody m.st. Warszawy przyznano 845 uczestnikom Powstania Warszawskiego. Na nagrody przeznaczyliśmy 4,5 mln zł.