Ochrona zdrowia – 329 mln zł

Nasze wydatki na miejskie programy zdrowotne wyniosły 93 mln zł. Realizowaliśmy programy promocji zdrowia i profilaktyki, programy zapobiegania i zwalczania AIDS, programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, program opieki paliatywnej oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programem szczepień ochronnych przeciwko grypie objęto 29 tys. osób. Z programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością skorzystały 4 222 osoby. 9 196 osób uczestniczyło w programie edukacji przedporodowej. Najwięcej środków przekazujemy na realizację  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2021 r. było to 60 mln zł.

Miejskie programy profilaktyki i promocji zdrowia:

 • program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
 • program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia"
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12"
 • program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65 +"
 • program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6. do 60. miesiąca życia
 • program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży
 • program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • program promocji zdrowia „Aktywny Senior"
 • program promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"
 • program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.