Kultura – 625 mln zł

Miejskie instytucje kultury to 17 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i 1 biblioteka powiatowa, 6 miejskich muzeów, domy i ośrodki kultury. Z kasy miejskiej finansujemy także działalność Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Orkiestry Sinfonii Varsovii, Stołecznej Estrady, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Biennale Warszawa oraz Centrum Nauki Kopernik. Imprezy były realizowane w dwóch formułach jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19. Teatry przygotowały 75 premier oraz zagrały 2 713 spektakli własnych. Zobaczyło je  453 tys. widzów. Warszawskie muzea przygotowały 36 wystaw czasowych oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. Wystawy stałe i czasowe odwiedziło prawie 800 tys. osób. Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” miało 3,9 mln aktywnych użytkowników zasobów on-line. Ochrona i konserwacja zabytków kosztowała 9,3 mln zł. Wydatki na utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci wyniosły 2,1 mln zł. Na Nagrody m.st. Warszawy za osiągnięcia w dziedzinie kultury przeznaczyliśmy 210 tys. zł. Otrzymało je 21 osób.