Kierunki wydatków

Edukacja stanowi największą pozycję w wydatkach budżetu w skali miasta. Największe inwestycje planujemy w sferze transport i komunikacja. W budżetach dzielnic największą pozycję stanowią wydatki na prowadzenie szkół i przedszkoli oraz wydatki na wypłatę świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze. W 2022 r. wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na rzecz innych gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) wyniesie 1 304 mln zł. Warszawa jest największym płatnikiem „janosikowego” w kraju. Wpłata m.st. Warszawy stanowi 50,8% ogółu wpłat gmin i powiatów do budżetu państwa.

Kierunki wydatków:

 • Edukacja – 5,6 mld zł
 • Transport i komunikacja – 5,1 mld zł
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 2,8 mld zł
 • Oczyszczanie i ochrona środowiska – 2 mld zł
 • Obsługa mieszkańców – 1,8 mld zł
 • „Janosikowe” – 1,3 mld zł
 • Utrzymanie nieruchomości komunalnych – 1,2 mld zł
 • Kultura – 0,7 mld zł
 • Bezpieczeństwo – 0,4 mld zł
 • Sport – 0,3 mld zł
 • Obsługa długu – 0,2 mld zł