Inwestycje

Wydatki na inwestycje (wydatki majątkowe) wyniosły 1 987 mln zł, w tym na realizację inwestycji dzielnicowych – 524 mln zł.

Największe warszawskie inwestycje:

Transport i komunikacja – 1 015 mln zł

 • Projekt i budowa II linii metra
 • Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
 • Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II”
 • Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
 • Rozwój sieci tras rowerowych
 • Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III”
 • Przebudowa placu Pięciu Rogów
 • Przebudowa ronda Dmowskiego
 • Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź" (P+R) „Żerań PKP”
 • Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych

Edukacja – 220 mln zł

 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3
 • Budowa szkoły podstawowej  w rejonie ul. Jana Kazimierza
 • Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79
 • Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją
 • Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny
 • Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną
 • Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88
 • Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17

Ochrona zdrowia – 229 mln zł

 • Budowa Szpitala Południowego
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – etap II
 • Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka
 • Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski
 • Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)
 • Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego
 • Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny
 • Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga-Południe
 • Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ

Pomoc społeczna – 47 mln zł

 • Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy
 • Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 • Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego
 • Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego
 • Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Środkowej
 • Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6
 • Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
 • Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej
 • Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14
 • Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej

Kultura – 126 mln zł

 • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
 • Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia
 • Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
 • Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
 • Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 – „Poliglotka” wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)
 • Dofinansowanie produkcji filmowych – wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy
 • Budowa  kulturoteki  w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze
 • Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy
 • Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku „Baszta” 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)

Sport – 34 mln zł

 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Modernizacja Ośrodka Inflancka
 • Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)
 • Zadaszenie pneumatyczne Orlików prz  ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni
 • Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta
 • Modernizacja obiektów klubu sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boisku
 • Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni
 • Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle
 • Bezpłatne lodowisko pod chmurką

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 9 mln zł

 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście
 • Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany
 • Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Kamery na rondach w Wesołej
 • Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1
 • Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer
 • Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie
 • Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3

W ramach wydatków majątkowych Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. została dokapitalizowana kwotą 100 mln zł, a szpitale miejskie poprzez wniesienie wkładów do spółek zostały wsparte kwotą ponad 98 mln zł.