Edukacja – 5 332 mln zł

W 2021 r. do warszawskich placówek oświatowych uczęszczało 356 tys. uczniów i dzieci.

Warszawska oświata to 1 833 publiczne i niepubliczne placówki oświatowe:

 • 911 przedszkoli i punktów przedszkolnych
 • 346 szkół podstawowych
 • 205 liceów ogólnokształcących
 • 156 szkół zawodowych
 • 98 szkół i przedszkoli specjalnych
 • 117 pozostałych placówek oświatowych

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów, studentów i doktorantów wyniosły 15,4 mln zł, w tym m.in.:

 • stypendia za wyniki w nauce – 5,2 mln zł
 • stypendia socjalne – 3,1 mln zł
 • stypendia Jana Pawła II – 1,2 mln zł
 • stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy – 0,4 mln zł
 • dożywianie uczniów – 4,4 mln zł

Podsumowanie akcji „Lato/Zima w mieście” dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowanej w dzielnicach m.st. Warszawy:

 • Akcja „Lato w mieście” – 19 545 uczniów, średni wydatek na ucznia – 338 zł
 • Akcja „Zima w mieście” – 5 967 uczniów, średni wydatek na ucznia – 380 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 2 461 mln zł i sfinansowała 48,1% wydatków bieżących na warszawską oświatę.