Dyrektorzy koordynatorzy

Karolina Zdrodowska p.o. Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego

Zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu koordynowania polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz działalności gospodarczej i zezwoleń, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Rozwoju Gospodarczego (RG)
  2. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 114
00-950 Warszawa
tel.: 22 325 92 20
faks: 22 443 99 53

e-mail: Sekretariat.K.Zdrodowska@um.warszawa.pl

 

Magdalena Młochowska p.o. Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy

Zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej.

Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)
  2. Biura Ochrony Środowiska (OŚ)

Kontakt:

pl. Bankowy 2, gab. 2123
00-950 Warszawa

tel.: 22 325 92 30, 22 325 92 31
fax.: 22 443 25 02

e-mail: sekretariat.mmlochowska@um.warszawa.pl