Dyrektor Magistratu

Elżbieta Markowska

Zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu: zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności koordynację działalności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu, dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy Kodeksu Etyki pracowników Urzędu m.st. Warszawy, nadzór nad polityką jakości w Urzędzie m.st. Warszawy, a także zadań z zakresu funkcjonowania kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz zamówień publicznych.

Dyrektor Magistratu zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
  2. Biura Administracyjnego (BA)
  3. Biura Kontroli (KW)
  4. Biura Organizacji Urzędu (OU)
  5. Biura Rady m.st. Warszawy (RW)
  6. Biura Zamówień Publicznych (ZP)
  7. Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5, pok. 123
00-950 Warszawa
tel.: 22 325 92 00

e-mail: sekretariat.emarkowska@um.warszawa.pl