Dyrektor Magistratu

Elżbieta Markowska

Zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu: zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności koordynację działalności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu, dbanie o przestrzeganie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy Kodeksu Etyki pracowników Urzędu m.st. Warszawy, nadzór nad polityką jakości w Urzędzie m.st. Warszawy, a także zadań z zakresu funkcjonowania kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy oraz zamówień publicznych.

Dyrektor Magistratu zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
  2. Biura Administracyjnego (BA)
  3. Biura Kontroli (KW)
  4. Biura Organizacji Urzędu (OU)
  5. Biura Zamówień Publicznych (ZP)
  6. Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZL)

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5, pok. 123
00-950 Warszawa
tel.: 22 325 92 00

e-mail: sekretariat.emarkowska@um.warszawa.pl