Informacje o dostępności urzędu

Co robimy

Wejście główne do budynku Ratusza przy pl. Bankowym.
Autor: m.st. Warszawa

Warszawa zmienia się na naszych oczach. Urząd m.st. Warszawy dba o to by miasto rozwijało się w sposób harmonijny, a mieszkańcy mieli dostęp do podstawowych usług publicznych o znaczeniu lokalnym. Dlatego codziennie realizujemy różnego rodzaju funkcje z zakresu edukacji, transportu, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, kultury, sportu, rozwoju przedsiębiorczości czy bezpieczeństwa. Stołeczny samorząd odpowiada m.in. za organizację nauczania w szkołach podstawowych, zapewnienie opieki w żłobkach, funkcjonowanie komunikacji publicznej, jak również dostęp do świadczeń lekarskich w ramach miejskich placówek służby zdrowia. Tak duży zakres odpowiedzialności i kompetencji wymaga fachowej wiedzy. Dlatego też poszczególne zadania przypisane są do wyspecjalizowanych biur Urzędu m.st. Warszawy, jak również jego jednostek.

Pracami Urzędu m.st. Warszawy kieruje Prezydent m.st. Warszawy, powołani przez niego zastępcy, a także Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor Magistratu oraz Dyrektorzy Koordynatorzy. To od tych osób zależy realizacja budżetu miasta, prowadzenie bieżących spraw stolicy, ale też odpowiedzialność za działanie miejskich służb i inspekcji.

W bieżącej pracy Urząd stosuje się do różnorodnych regulacji. Są to m.in. ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, a także Strategia #Warszawa2030. Wsłuchujemy się również w głos mieszkańców. Konsultacje społeczne prowadzone są np. w czasie opracowywania planów miejscowych czy ustalania tras komunikacji miejskiej. Warszawiacy mają również wpływ na wydawanie miejskich pieniędzy, które w części przeznaczone są na projekty pochodzące z tzw. budżetu obywatelskiego.

Choć Urząd m.st. Warszawy, jego biura i miejskie jednostki, pracują od poniedziałku do piątku to z warszawskim samorządem możesz skontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Do kontaktu można wykorzystać bezpłatną aplikację, portal internetowy, telefon, a także e-mail i czat.

Grafika oznaczająca tekst łatwy do czyta i rozumienia
 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia

 

Co robimy - tłumaczenie na Polski język migowy

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.