Zaproszenia na konferencję

Multimedia

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Zespół prasowy

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 33 380, 510 205 503

Zakres tematyczny:

 • zdrowie
 • edukacja  

Kontakt:

e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 33 190, 726 080 351

Zakres tematyczny:

 • gabinet prezydenta
 • bezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe
 • zamówienia publiczne

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 325 93 18

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 33 380

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 334 76

Zakres tematyczny:

 • transport publiczny
 • inwestycje transportowe
 • zarządzanie ruchem
 • mienie
 • geodezja
 • nadzór właścicielski
 • reprywatyzacja
 • architektura i planowanie przestrzenne

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 333 87, 519 047 498

Zakres tematyczny:

 • ochrona środowiska
 • gospodarka odpadami
 • zieleń
 • czystość w mieście
 • wodociągi
 • schronisko na Paluchu

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 593 20

Zakres tematyczny:

 • komunikacja społeczna
 • turystyka
 • cyfryzacja
 • Dzielnica Wisła
 • badania i marketing
 • imprezy miejskie

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 332 27

Zakres tematyczny:

 • sport
 • polityka społeczna
 • mieszkalnictwo
 • organizacja urzędu

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 325 93 22

Zakres tematyczny:

 • rozwój gospodarczy
 • współpraca międzynarodowa
 • kultura
 • konserwator zabytków
 • planowanie budżetowe
 • rada miasta
 • Unia Metropolii Polskich

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 59 316

Dla mediów