Dla mediów

Zaproszenia na konferencje

Multimedia

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Zespół prasowy

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 59 316

Zakres tematyczny:

 • administracja
 • sprawy obywatelskie
 • zabytki
 • bezpieczeństwo

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 33 380

Zakres tematyczny:

 • infrastruktura sportowa
 • komunikacja społeczna
 • pomoc społeczna

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 325 93 22

Zakres tematyczny:

 • ekologia
 • gospodarka odpadami
 • zieleń
 • opieka nad zwierzętami

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 593 20 

Zakres tematyczny:

 • kultura
 • rewitalizacja

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 59 342

Zakres tematyczny:

 • gospodarka
 • turystyka

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 59 336

Zakres tematyczny:

 • transport i infrastruktura drogowa
 • Nowe Centrum Warszawy
 • cyfryzacja

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 32 59 327

Zakres tematyczny:

 • zdrowie
 • edukacja
 • architektura i planowanie przestrzenne

 

Kontakt:
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl
telefon: 22 44 33 190, 726 080 351