Budżety dzielnic

Dochody uzyskane bezpośrednio przez dzielnice pokryły 16,1% wydatków dzielnicowych. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane ze źródeł „pozadzielnicowych”. Wydatki dzielnic stanowią 48,6% wydatków miasta.

Budżety dzielnic 

Dochody – 1 584 mln zł

Wydatki – 9 852 mln zł

 • Bemowo – 561 mln zł
 • Białołęka – 766 mln zł
 • Bielany – 689 mln zł
 • Mokotów – 1 060 mln zł
 • Ochota – 436 mln zł
 • Praga-Południe – 926 mln zł
 • Praga-Północ – 422 mln zł
 • Rembertów – 136 mln zł
 • Śródmieście – 839 mln zł
 • Targówek – 608 mln zł
 • Ursus – 338 mln zł
 • Ursynów – 741 mln zł
 • Wawer – 423 mln zł
 • Wesoła – 150 mln zł
 • Wilanów – 307 mln zł
 • Włochy – 268 mln zł
 • Wola – 868 mln zł
 • Żoliborz – 314 mln zł

Największe inwestycje dzielnicowe

Plan wydatków majątkowych – 72 688 242 zł
Wykonanie – 39 039 014 zł
Wskaźnik – 54%   

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 – 24 904 097 zł
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 – 2 969 426 zł
Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Połczyńskiej – 2 149 451 zł

Plan wydatków majątkowych – 32 237 140 zł
Wykonanie – 18 447 920 zł
Wskaźnik – 57%

 1. Budowa ul. Siecznej – 2 609 497 zł
 2. Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej prace przygotowawcze – 2 093 214 zł
 3. Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL – 1 890 433 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 39 920 806 zł
Wykonanie – 27 060 476 zł
Wskaźnik – 68%

 1. Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny – 6 700 000 zł
 2. Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego – 3 804 818 zł
 3. Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 – 2 167 869 zł

Plan wydatków majątkowych – 36 695 127 zł
Wykonanie – 31 001 753 zł
Wskaźnik – 84%

 1. Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27 – 10 421 684 zł
 2. Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17 – 4 215 767 zł
 3. Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 154 179 zł

Plan wydatków majątkowych – 6 957 250 zł
Wykonanie – 2 727 400 zł
Wskaźnik – 39%

 1. Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56 – 599 952 zł
 2. Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1 – 393 458 zł
 3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 – 208 337 zł

Plan wydatków majątkowych – 87 224 286 zł
Wykonanie – 73 879 808 zł
Wskaźnik – 85%

 1. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego – 38 490 639 zł
 2. Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego – 10 003 341 zł
 3. Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy – 3 523 181 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 42 491 774 zł
Wykonanie – 37 477 526 zł
Wskaźnik – 88%

 1. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 – 7 019 947 zł
 2. Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych – 5 489 581 zł
 3. Rewitalizacja obszaru Szmulowizna kwartał Łomżyńska ul. Łochowska 38A, 40 – 4 998 222 zł

Plan wydatków majątkowych – 10 110 711 zł
Wykonanie – 6 259 232 zł
Wskaźnik – 62%

 1. Budowa ul. Kaletniczej – 1 292 769 zł
 2. Budowa ul. Sztukatorskiej – 1 059 359 zł
 3. Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów  ul. Gierczak – 926 121 zł

Plan wydatków majątkowych – 12 093 920 zł
Wykonanie – 10 944 834 zł
Wskaźnik – 90%

 1. Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88 – 4 674 338 zł
 2. Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 – 3 238 204 zł
 3. Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8 – 1 131 834 zł    

Plan wydatków majątkowych – 39 849 509 zł
Wykonanie – 27 751 240 zł
Wskaźnik – 70%

 

 1. Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego – 5 560 362 zł
 2. Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego – 3 528 099 zł
 3. Budowa ul. Przecławskiej – 1 986 579 zł

Plan wydatków majątkowych – 20 280 759 zł
Wykonanie – 15 894 628 zł
Wskaźnik – 78%

 1. Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy – 8 110 048 zł
 2. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – 1 980 271 zł
 3. Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną – 1 555 534 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 122 841 101 zł
Wykonanie – 105 173 221 zł
Wskaźnik – 86%

 1. Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10 – 74 098 890 zł
 2. Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją – 6 763 630 zł
 3. Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną – 5 043 721 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 32 513 247 zł
Wykonanie – 21 895 747 zł
Wskaźnik – 67%

 1. Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 6 577 632 zł
 2. Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14  oraz  zagospodarowanie przyległego terenu zieleni – 3 827 774 zł 
 3. Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej – 2 439 789 zł

Plan wydatków majątkowych – 9 791 220 zł
Wykonanie – 8 620 061 zł
Wskaźnik – 88%

 

 1. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) – 5 814 352 zł
 2. Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego – 1 539 256 zł
 3. Budowa  kulturoteki  w os. Stara Miłosna prace przygotowawcze – 1 026 000 zł

Plan wydatków majątkowych – 21 780 639 zł
Wykonanie – 14 109 792 zł
Wskaźnik – 65%

 1. Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW – 5 193 372 zł
 2. Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4 – 1 997 624 zł
 3. Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej – 1 880 275 zł   

Plan wydatków majątkowych – 25 569 502 zł
Wykonanie – 15 788 920 zł
Wskaźnik – 62%

 1. Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów) – 6 050 480 zł
 2. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy – 3 026 929 zł
 3. Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B rozbudowa szkoły – 1 723 293 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 47 694 752 zł
Wykonanie – 39 497 234 zł
Wskaźnik – 83%

 1. Budowa szkoły podstawowej  w rejonie ul. Jana Kazimierza – 20 010 722 zł
 2. Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 – 9 000 940 zł
 3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A – 2 914 088 zł

    

Plan wydatków majątkowych – 33 079 928 zł
Wykonanie – 28 670 301 zł
Wskaźnik – 87%

 1. Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German – 26 111 704 zł
 2. Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 – 953 960 zł
 3. Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 – 722 754 zł