Budżet Warszawy

Szanowni Państwo,

na budżet m.st. Warszawy na 2022 rok istotnie wpłynęły zmiany przepisów prawa będące skutkiem Programu Polski Ład. Ubytek dochodów budżetowych, który nastąpił na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej oraz obostrzeń wprowadzonych na czas epidemii COVID-19, został pogłębiony w wyniku zmian w systemie podatkowym, głównie w zakresie dochodów z podatku PIT. Spowodowany Polskim Ładem ubytek dochodów miasta w 2022 r. wynoszący ponad 1 mld zł, a w latach 2022-2031 łącznie 13 mld zł wymagał odpowiednich dostosowań budżetowych w okresie wieloletnim.

Ponadto rządowa subwencja na cele oświatowe finansująca jedynie połowę naszych wydatków na edukację, wymaga dołożenia drugiej takiej kwoty z miejskiej kasy. Jednocześnie w budżecie na 2022 rok należało uwzględnić szereg wydatków związanych z pandemią COVID-19, w tym m.in. na zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, termometrów, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dopłaty dla szpitali z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury, dezynfekcje, dodatkowe wynagrodzenia, zakup laptopów do pracy zdalnej, zakup badań lekarskich, testów diagnostycznych oraz usług opiekuńczych. Realizacja celów polityki budżetowej miasta wymaga stałego monitorowania wydatków bieżących oraz kontynuacji działań efektywnościowych w obszarach, na które miasto ma wpływ.

Wszystkie podejmowane działania służyć mają zapewnieniu realizacji zadań miasta, w tym kontynuacji realizowanego programu inwestycyjnego pomimo istotnych ograniczeń budżetowych. Wzorem lat ubiegłych w 2022 r. nadal będziemy realizować wiele programów szczególnie w sferze społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska ograniczających smog w mieście. Będziemy kontynuować inwestycje w zakresie budowy oraz modernizacji budynków komunalnych, w tym modernizacji systemu ogrzewania budynków oraz doposażenia w windy. Wśród inwestycji zaplanowanych na 2022 rok występują także m.in.: budowa i modernizacja żłobków, przedszkoli i szkół, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Projekt i budowa II linii metra to największa warszawska inwestycja, na którą planujemy kwotę 478 mln zł. Na rozbudowę wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli przeznaczymy prawie 56 mln zł, a na utrzymanie i remonty dróg – ponad 160 mln zł. Rozpoczęliśmy realizację programu Nowe Centrum Warszawy obejmującego przebudowę przestrzeni publicznej w centrum miasta, m.in. w zakresie przebudowy ul. Marszałkowskiej na odc. od pl. Konstytucji do pl. Bankowekgo, ul. Kruczej na odc. od ul. Pięknej do Al. Jerozolimskich, Al. Jerozolimskich na odc. od ronda Czterdziestolatka do ronda gen. de Gaulle`a oraz wybranych ulic w kwartale: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat. W ramach dofinansowania projektów ze środków UE otrzymamy 538 mln zł.

Pełna wersja „Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok” jest zamieszczona na stronie bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z budżetem także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w budynku Widok Towers przy Al. Jerozolimskich 44.

Zapraszam do lektury „Budżetu w pigułce”.

Podpis Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Prezydent m.st. Warszawy

Rafał Trzaskowski