Budżet 2021

W dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. Budżet realizuje 153 dysponentów budżetowych. Są to biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice oraz jednostki budżetowe. Zaplanowaliśmy realizację 1 091 zadań, w tym 337 zadań bieżących oraz 754 zadania inwestycyjne.

Dochody Warszawy to 20 565 585 317 zł, w tym dochody majątkowe – 1 213 104 864 zł, a dochoty bieżące to 19 352 480 453 zł. 

Wydatki miasta wynoszą 21 630 383 949 zł. Wydatki majątkowe – 2 809 239 115 zł, wydatki bieżące – 18 821 144 834 zł. Deficyt budżetowy wynosi 1 064 798 632 zł.