Budżet Warszawy 2021

Szanowni Państwo,

budżet na 2021 rok był tworzony w szczególnych warunkach wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2 w kraju i na świecie. W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 ponieśliśmy dodatkowe wydatki związane ze zwalczaniem epidemii, a poziom dochodów miasta spadł na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenia obostrzeń dotyczących zasad funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego w czasie epidemii. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców działających w m.st. Warszawie wprowadziliśmy ulgi w zakresie opłat za najem i dzierżawę oraz opłat za parkowanie.

Pomimo tego budżet m.st. Warszawy na 2021 rok uwzględnia potrzeby rozwojowe miasta oraz kontynuację priorytetowych dla mnie programów w sferze społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska, w tym programu „Walka ze smogiem”. Będziemy kontynuować nasze inwestycje w zakresie m.in. modernizacji systemu ogrzewania budynków, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zapewniliśmy środki na realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak budowa II linii metra warszawskiego (największa warszawska inwestycja), budowa i modernizacja żłobków, przedszkoli i szkół, budynków komunalnych oraz w sferze infrastruktury ochrony zdrowia budowa Szpitala Południowego. Ta ostatnia inwestycja będzie finansowana częściowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będziemy kontynuować wdrożone we wcześniejszych latach darmowe przejazdy warszawską komunikacją miejską m.in. dla dzieci, uczniów szkół podstawowych i osób powyżej 70 roku życia. Realizowane będą programy wspierające rodziny, w tym Warszawski Bon Żłobkowy, Wyprawka dla Warszawskiego Malucha, bezpłatny pobyt dzieci w żłobkach publicznych oraz bezpłatny pobyt z zajęciami dla dzieci w przedszkolach.

Pełną wersję „Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok” można znaleźć na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”. Chętni mogą zapoznać się z budżetem także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

Zapraszam do lektury „Budżetu w pigułce”.

Podpis Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski