Inspektor ds. ochrony środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pole kwitnących żonkili - symbol nadziei, dzień, wiosna.
Autor: m.st. Warszawa

Interesujesz się ochroną środowiska?
U nas możesz rozwijać swoje zainteresowania tworząc i prowadząc bazy danych przestrzennych o środowisku oraz koordynując projekty cyfrowe w obszarze zieleni miejskiej.

Jeśli posiadasz:

  • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska lub pokrewne,
  • minimum 3-letni staż pracy,
  • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony powietrza, monitoringu powietrza, gospodarki odpadami lub leśnictwa,

wyszukaj ogłoszenie numer UM/6455/2022/OŚ/DOL na stronie e-Rekrutacje i zaaplikuj.