Wykonanie budżetu 2021

W 2021 r. zrealizowaliśmy łącznie 1 224 zadania budżetowe, w tym 330 zadań bieżących oraz 894 zadania inwestycyjne. Budżet wykonywało 153 dysponentów budżetowych. Plan dochodów wykonano w 104,2%, co było spowodowane m.in.: odnotowaną trzykrotnie wyższą inflacją, która zwiększyła nominalnie dochody z PIT, CIT, PCC ponad kwoty ujęte w budżecie zaplanowanym na niską inflację, otrzymaniem jednorazowej subwencji z budżetu państwa w kwocie 468 mln zł rekompensującej częściowo ubytek dochodów z PIT na skutek wprowadzenia programu Polski Ład do wykorzystania w 2022 roku, a także otrzymaniem w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE wcześniejszej wpłaty tych środków w kwocie blisko 100 mln zł. Plan wydatków ogółem został wykonany w 93,5%.

Dochody ogółem

21 594 768 515 zł

dochody bieżące

20 582 879 294 zł

dochody majątkowe

1 011 889 222 zł

Wydatki ogółem

20 285 425 717 zł

wydatki bieżące

18 298 335 090 zł

wydatki majątkowe

1 987 090 627 zł

Nadwyżka

1 309 342 799 zł