Transport i komunikacja

Transport i komunikacja – 5 082 mln zł


W 2021 r. na zakup usług komunikacji miejskiej przeznaczymy 2 905 mln zł. Pasażerowie w ramach jednolitej taryfy biletowej Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) mogą podróżować metrem, autobusami, tramwajami oraz koleją, w tym połączeniami realizowanymi przez Szybką Kolej Miejską.

ikonki_metro.png

Warszawskie metro:

2 linie metra przeciętnie 650 tys. pasażerów w dzień roboczy, w tym:
linia M1 – około 500 tys. osób
linia M2 – około 150 tys. osób

ikonki_autobus.png

Warszawskie autobusy:

300 linii autobusowych, w tym 42 nocne i 36 strefowych (łączących 1. i 2. strefę biletową WTP)
ok. 1 640 pojazdów w ruchu na co dzień
100% autobusów niskopodłogowych

ikonki_tramwaj.png

Warszawskie tramwaje:

26 linii
ok 425 pociągów tramwajowych w porannych godzinach szczytu, w tym:
245 niskopodłogowych (58% wszystkich w ruchu)

ikonki_skm.png

Warszawska Szybka Kolej Miejska:

5 linii umożliwiających podróżowanie po Warszawie, do Pruszkowa, Piastowa, Legionowa, Otwocka, Sulejówka i Radzymina oraz do Portu Lotniczego im. Chopina

 

ikonki_wspolny_bilet.png

Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa:

dzięki ofercie „Wspólny Bilet” z ważnym biletem WTP krótko- lub długookresowym można podróżować po określonym obszarze (szczegóły: https://www.wtp.waw.pl/integracje/wspolny-bilet-ztm-km-wkd)

ikonki_parkingi.png

System parkingów „Parkuj i Jedź” (P+R):

15 parkingów przesiadkowych
4 419 miejsc na samochody osobowe
808 miejsc na rowery

Na utrzymanie i remonty istniejącej infrastruktury przystankowej, w tym pętli i przystanków, wydamy 12 mln zł. Ochrona pasażerów komunikacji miejskiej (patrole ochrony) to koszt – 1,5 mln zł.

Warszawski system komunikacji miejskiej finansowany jest z budżetu miasta, wpłat gmin objętych zasięgiem Warszawskiego Transportu Publicznego, z którymi m.st. Warszawa zawarło porozumienie, oraz z dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Zaplanowaliśmy 1 067 mln zł wpływów z tytułu sprzedaży biletów, co pokryje 39,6% kosztów funkcjonowania stołecznej komunikacji miejskiej. Pozostałe 60,4% finansuje miasto. Rocznie metrem, autobusami, tramwajami i koleją w ramach aglomeracji warszawskiej podróżuje ponad miliard pasażerów.