Sport

Sport – 248 mln zł


Ogólnomiejskie programy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców w 2021 roku:

  • „Aktywny Warszawiak"
  • „Aktywny nad Wisłą"

Dzielnice przygotowały dla mieszkańców następujące zajęcia sportowo-rekreacyjne: joga, zumba, fitness, zajęcia biegowe, nordic walking, taniec, gimnastyka dla seniorów, boks, gimnastyka dla osób po mastektomii oraz wiele innych aktywności.

Na sport i rekreację osób niepełnosprawnych, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe, imprezy integracyjne, mamy 1 mln zł. Dla uzdolnionych warszawskich sportowców i trenerów przygotowaliśmy na stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe 4,7 mln zł. Średnia planowana wysokość nagrody to 15 tys. zł, średnia wysokość stypendium – 910 zł/m-c.