Pomoc społeczna

Pomoc społeczna – 3 428 mln zł

Dla najmłodszych dzieci stworzyliśmy 8 390 miejsc w miejskich żłobkach oraz 135 miejsc u dziennego opiekuna. Średni roczny wydatek na dziecko w żłobku wyniósł 42,6 tys. zł, a na dziecko u dziennego opiekuna – 34,8 tys. zł. Wykupiliśmy prawie 6 tys. miejsc w żłobkach prywatnych, w których spełnione są takie same standardy jak w żłobkach miejskich. Z tytułu Warszawskiego Bonu Żłobkowego wypłaciliśmy rodzicom 4,3 mln zł, a z tytułu Wyprawki dla Warszawskiego Malucha – 4,2 mln zł.

Na zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz świadczenia dla wychowanków na usamodzielnienie) przeznaczyliśmy 136 mln zł.

Domy pomocy społecznej w Warszawie:

  • 14 domów pomocy społecznej
  • 1 550 miejsc
  • 72,7 tys. zł – średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca
  • ok. 19% pensjonariusz / 81% miasto – przeciętne finansowanie pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej

Wydatki na dożywianie osób najuboższych wyniosły 28 mln zł, a na pomoc dla repatriantów i uchodźców - 12 mln zł. Największy wydatek w ramach pomocy społecznej stanowiła wypłata świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze – 2 405 mln zł, w tym świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) – 2 025 mln zł. Jak co roku doceniliśmy powstańców warszawskich. Na nagrody dla żołnierzy Powstania Warszawskiego przeznaczyliśmy 5,2 mln zł. Nagrodziliśmy 1 009 uczestników Powstania. Udzieliliśmy dotacji w wysokości 900 tys. zł. na prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego.