Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia – 365 mln zł

W trosce o zdrowie mieszkańców co roku realizujemy miejskie programy zdrowotne. W 2021 roku na ich realizację zaplanowaliśmy łącznie 111 mln zł. Są to programy promocji zdrowia i profilaktyki, programy zapobiegania i zwalczania AIDS, programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, program opieki paliatywnej oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najwięcej środków – 55 mln zł – zarezerwowaliśmy na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na działania epidemiczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zachorowań na COVID-19 przeznaczymy 8 mln zł.

Miejskie programy zdrowotne:

 • program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12"
 • program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia”
 • program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65 +”
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • utrzymanie gabinetów dla kobiet z niepełnosprawnościami
 • program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży
 • wsparcie działań na rzecz kombatantów
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6. do 60. miesiąca życia
 • program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkól podstawowych na terenie m.st. Warszawy
 • program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży
 • program z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach
 • program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • program promocji zdrowia „Aktywny Senior”
 • program promocji zdrowia „Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18. a 19. rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”
 • program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.
 • realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi
 • realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych i promocji zdrowia