Kultura

Kultura – 639 mln zł

Z budżetu miejskiego udzielamy dotacji na działalność 17 teatrów miejskich, 6 miejskich muzeów, bibliotek dzielnicowych wraz z filiami, biblioteki powiatowej oraz domów i ośrodków kultury. Ponadto finansujemy działalność następujących instytucji kultury: Centrum Nauki Kopernik, Staromiejski Dom Kultury, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Dom Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Stołeczna Estrada, Biennale Warszawa.

Nasze wydatki w dziedzinie kultury:

  • prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry, muzea, domy i ośrodki kultury, biblioteki – 417 mln zł
  • upowszechnianie kultury i tradycji – organizacja imprez, wydarzeń i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych - 61,5 mln zł
  • ochrona i konserwacja zabytków – 9,5 mln zł
  • utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci – 1,8 mln zł
  • nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy – 250 tys. zł

Informacje o wydarzeniach kulturalnych w stolicy można znaleźć na stronie internetowej https://kultura.um.warszawa.pl.