Kierunki wydatków

Największe wydatki w skali miasta poniesiemy na zadania z zakresu edukacji, w tym prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej, komunikację miejską oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną. W budżetach dzielnic największą pozycję stanowią wydatki na edukację, wypłatę świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze, w tym świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+). Wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa z przeznaczeniem na rzecz innych gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) wyniesie 1 294 mln zł. Warszawa jest płatnikiem netto największym płatnikiem w kraju. Wpłata Warszawy („janosikowe”) stanowi 51,6% wszystkich wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Kierunki wydatków:

 • Edukacja – 5,2 mld zł
 • Transport i komunikacja – 5,1 mld zł
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,8 mld zł
 • Utrzymanie nieruchomości komunalnych – 1,2 mld zł
 • Oczyszczanie i ochrona środowiska – 1,9 mld zł
 • Obsługa mieszkańców – 1,8 mld zł
 • „Janosikowe” (wpłata miasta do budżetu państwa na rzecz innych regionów Polski) – 1,3 mld zł
 • Kultura – 0,6 mld zł
 • Bezpieczeństwo – 0,3 mld zł
 • Sport – 0,2 mld zł
 • Obsługa długu – 0,2 mld zł