Inwestycje

Łączna pula środków zaplanowanych na inwestycje (wydatki majątkowe) wynosi 2 809 mln zł. Jak co roku będziemy realizować istotne dla całego miasta inwestycje ogólnomiejskie oraz inwestycje dzielnicowe, na które przeznaczymy 624 mln zł.

Największe warszawskie inwestycje:

Transport i komunikacja – 1 541 mln zł

 • Projekt i budowa II linii metra
 • Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
 • Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
 • Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta
 • Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
 • Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II"
 • Przebudowa Placu Pięciu Rogów
 • Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów
 • Budowa parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź" (P+R) „Żerań PKP"

Edukacja – 273 mln zł

 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3
 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German
 • Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza
 • Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej
 • Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny
 • Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79
 • Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117
 • Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3

Ochrona zdrowia – 233 mln zł

 • Budowa Szpitala Południowego
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – etap II
 • Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka
 • Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81
 • Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – etap II
 • Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski
 • Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)
 • Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga-Południe
 • Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ
 • Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ

Kultura – 149 mln zł

 • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia
 • Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
 • Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
 • Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
 • Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920
 • Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)
 • Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze
 • Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej
 • Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)

Pomoc społeczna – 102 mln zł

 • Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – system e-opieka
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
 • Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego
 • Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy
 • Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3
 • Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej
 • Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego
 • Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3
 • Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej

Sport – 43 mln zł

 • Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42
 • Program „Sportowo blisko domu"
 • Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
 • Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)
 • Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni
 • Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta
 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47
 • Modernizacja obiektów klubu sportowego „DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku
 • Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni
 • Modernizacja Ośrodka Inflancka

Bezpieczeństwo – 14 mln zł

 • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy
 • Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy